Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XXX Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 22.05.2013 r. Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

 

 

1. Komisja Rewizyjna.

 

20 maja 2013 r. /poniedziałek/ godz. 14.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Kontynuacja analizy Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
 4. Dyskusja.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu w 2012 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

2. Wspólne posiedzenie:

 

 • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych;
 • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji;*
 • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
 • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.

 

20 maja 2013 r. /poniedziałek/ godz. 15.00

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na XXXI Sesję Rady Powiatu.
 2. Sprawy różne.

 

* Informacja na temat: leśnictwa, łowiectwa oraz likwidacji mogilnika w Zajezierzu.