Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję na dzień 20 listopada 2023 r. (pon.) LXVII Sesję Nadzwyczajną Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023 rok.
3. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak