Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

22 września w Gminie Grabów nad Pilicą upłynął pod znakiem otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej 1685W o dł. 2,75 km w miejscowości Kępa Niemojewska22 września w Gminie Grabów nad Pilicą upłynął pod znakiem otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej 1685W o dł. 2,75 km w miejscowości Kępa Niemojewska. Wartość inwestycji to 3.661.643,58 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 3.478.561,40 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 183.082,18 zł.
W otwarciu wzięli udział: Senator RP Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm RP Marek Suski i Radosław Fogiel, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Radni Rady Powiatu Małgorzata Siekut i Emanuel Zawodnik, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, Sekretarz Gminy Waldemar Trociński wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Sołtys Kępy Niemojewskiej Elżbieta Podymniak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Marek Jaworski, Wiceprezes Dariusz Kulkowski – wykonawcy inwestycji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Marcin Łopuszański.

Wydarzenie zgromadziło również liczne grono mieszkańców, którzy nie ukrywali swojego zadowolenia, podkreślając, iż na remont drogi czekali ponad 40 lat.
Parlamentarzyści w swoich przemówieniach zapewniali o swojej przychylności i wsparciu dla inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców i zwiększają ich komfort życia. Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski podziękował wszystkim, dzięki którym Powiat Kozienicki realizuje zadania inwestycyjne kluczowe dla jego rozwoju.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska: Senator RP Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm RP Marek Suski i Radosław FogielPOWIATOWA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE GRABÓW NAD PILICĄWartość inwestycji to 3.661.643,58 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 3.478.561,40 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 183.082,18 złWyremontowany odcinek drogi powiatowej 1685W o dł. 2,75 km w miejscowości Kępa Niemojewska