Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

polski ład ed6Powiat Kozienicki otrzymał 2.000.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 – PGR na zadanie pn. „Poprawa standardów technicznych drogi powiatowej nr 1738W Borek – Gniewoszów w powiecie kozienickim, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2.040.816,33 zł, z czego wkład własny Powiatu Kozienickiego to kwota 40.816,33 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2024 roku.


W ramach inwestycji zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową, wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne wraz z warstwami bitumicznymi dla jezdni o szerokości 5,5 m, pobocza tłuczniowe o szerokości 1 m, zjazdy do pól i posesji z tłucznia oraz nowe oznakowanie drogi.
Przebudowywana droga Borek – Gniewoszów prowadzi do miejscowości Boguszówka, w której funkcjonował zlikwidowany PGR. Zły stan techniczny drogi stanowi ogromną barierę rozwoju społeczno-ekonomicznego tego terenu.
Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportowej, zapewniając dostęp do dużych aglomeracji miejskich, a także zapewni bezpośredni dojazd do terenów, na których prowadzona jest produkcja rolna, sadownictwo i ogrodnictwo, istotne ze względu na specyfikę obszaru. Jak mówi Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski – Modernizacja drogi w Borku znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewni im dostępność komunikacyjną do dużych ośrodków gospodarczych i administracyjnych. Ponadto inwestycja ta wpłynie na rozwój spójnej sieci dróg na terenie powiatu kozienickiego, co przełoży się na efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego oraz towarowego. Nadmienić należy, iż przebudowywany odcinek drogi 1738W łączy się bezpośrednio z drogą powiatową 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny oraz z drogą wojewódzką 738, stanowiąc ważny szlak komunikacyjny na przeprawę mostową przez rzekę Wisłę w miejscowości Dęblin.