Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że:

w dniu 11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja dyrektorów szkół i placówek nt:
- wyników rekrutacji do szkół powiatu kozienickiego, ilości oddziałów - w tym klas pierwszych, ilości uczniów w poszczególnych oddziałach,
- stanu kadry pedagogicznej ew. wakatów i braków w kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej,
- sytuacji lokalowej, przeprowadzonych remontów i inwestycji, przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczętej nauki szkolnej.
2. Omówienie materiałów na LXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
3. Sprawy różne.

w dniu 12.09.2023 r. (wtorek):
- godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kozienickiego
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi.
2. Sprawy różne.

- godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na LXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.