Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

8 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, z inicjatywy i z udziałem Adeli Lewiarz-Lech opiekuna Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Banku Gospodarstwa Krajowego, odbyło się spotkanie dotyczące Programu8 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, z inicjatywy i z udziałem Adeli Lewiarz-Lech opiekuna Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Banku Gospodarstwa Krajowego, odbyło się spotkanie dotyczące Programu. Na zaproszenie Wicestarosty Powiatu Kozienickiego Małgorzaty Bebelskiej wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu kozienickiego, aktualni i docelowi beneficjenci Rządowego Programu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK na bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jest to już druga edycja Programu.

Na zaproszenie Wicestarosty Powiatu Kozienickiego Małgorzaty Bebelskiej wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu kozienickiego, aktualni i docelowi beneficjenci Rządowego Programu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach.SPOTKANIE W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW