Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

asf nie dla asf ulotka5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF*
1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo
budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
a) drogi komunikacyjne w gospodarstwie, b) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
c) kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,
oraz stale się dokształcaj!
3. Pamiętaj o zabezpieczeniu i odpowiednim utrzymaniu mat/ niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.
4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt:
a) podmiotów dostarczających paszę,
b) podmiotów dostrczających ściółkę,
c) podmiotów odbierających padlinę,
e) osób zatrudnonych w gospodarstwie,
f) osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

To Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji!
*załącznik II rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE L 129/1).
ORGANIZATOR AKCJI:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
NIE dla ASFw naszych w chlewniach!
www.wiw.mazowsze.pl
facebook: WeterynariaSiedlce