Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Dofinansowanie z UMWM zdjęcie grupowe„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach” oraz „Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego” - to inwestycje, które otrzymają wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.

29 czerwca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego Marek Kucharski oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś, a także Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Radni Sejmiku Województwa Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak podpisali umowę na udzielenie dofinansowania dla ww. zadań.

Całkowita wartość zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Kozienicach wynosi 1.028.000,00 zł, wsparcie samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023” to kwota 297.850,00 zł, wkład własny Powiatu – 261.302,81 zł. Powiat złożył także wniosek o pozyskanie pozostałej kwoty potrzebnej do realizacji zadania z Rezerwy Budżetu Państwa.
Całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego” to kwota 119.999,50 zł, z czego 83.999,00 to dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2023”.