Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Umowę podpisali: Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska i Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. Urząd Marszałkowski reprezentowali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Tomasz Krasowski19 maja w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu podpisana została umowa o udzielenie przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji. Wartość dofinansowania dla Powiatu Kozienickiego to 250.000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Wólka Tyrzyńska-Staszów.
Umowę podpisali: Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska i Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. Urząd Marszałkowski reprezentowali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Tomasz Krasowski.