Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

18 maja Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu, które realizować będzie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki”, dł. 2250 mb.
Wartość całego zadania to 11.600.000,00 zł, w tym 7.592.774,14 zł to kwota dofinansowania, jaką Powiat Kozienicki uzyskał na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny Powiatu to 4.007.225,86 zł.

 

 

W ramach zadania zostanie wykonana:
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 2 220,00 m o szerokości 2,50 m (poza terenem zabudowanym) i 3,0 m (w terenie zabudowanym),
- budowa chodnika o szerokości 2,00 m na długości 65 m,
- budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrówki wraz z jego doświetleniem lampami typu LED,
- budowa oświetlenia na całym przebudowywanym odcinku drogi,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz odpowiednia organizacja ruchu według zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
- poprawa stanu nawierzchni drogi na długości 2 250 m,
- budowa obustronnych utwardzonych poboczy o szerokości 1,00 m i dł. 2 215 mb po prawej stronie i o dł. 2 187 mb po lewej stronie.
Termin realizacji zadania: od 06.2023 r. do 10.2024 r.