Na podstawie § 18 ust. 2, 3 Statutu Powiatu Kozienickiego, Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach zapraszają do udziału we wspólnej, uroczystej Sesji Rady Powiatu Kozienickiego i Rady Miejskiej w Kozienicach w dniu 7 grudnia 2012 r.
Sesja odbędzie się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie uroczystej Sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej.
2. Koncert muzyczny dedykowany pracownikom ochrony zdrowia w Kozienicach.
3. Historia Szpitala Powiatowego w Kozienicach – rys historyczny.
4. Wystąpienie Pana Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego.
5. Wręczenie orderów i odznaczeń przez Wojewodę Mazowieckiego.
6. Wystąpienia okolicznościowe.
7. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej                                Przewodniczący Rady Powiatu
 
     Mariusz Prawda                                                                    Włodzimierz Stysiak