Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

28 kwietnia maturzyści Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uroczyście zakończyli rok szkolny28 kwietnia maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach uroczyście zakończyli rok szkolny28 kwietnia maturzyści Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach uroczyście zakończyli rok szkolny.
W ZS Nr 1 naukę zakończyło 110 absolwentów Technikum i 93 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za aktywność na rzecz szkoły. Statuetkę najlepszego absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich zdobył: Jakub Sikora (średnia ocen 5,53), natomiast statuetką najlepszego absolwenta Technikum wyróżniono Macieja Suwałę (średnia ocen 5,45). Wręczone zostały także nagrody dla honorowych dawców krwi, z których każdy oddał ponad 2 litry krwi w ramach akcji "Młoda Krew Ratuje Życie".
Uczniowie I LO również otrzymali nagrody za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Najwyższą średnią ocen wśród maturzystów – 5,94 - uzyskał Łukasz Wójtowicz. Naukę w I LO zakończyło 73 absolwentów.

 

 

Uroczyste spotkania stały się okazją do przekazania wielu ciepłych słów, gratulacji i życzeń, zarówno dla samych abiturientów, jak również dla ich rodziców. Nie zabrakło również podziękowań skierowanych do dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.
List gratulacyjny od Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego w ZS Nr 1 odczytała Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Adrianna Grych, natomiast w I LO gratulacje przekazał Skarbnik Powiatu Kamil Banaś.

Anna Gollasch Dyrektor ZS Nr 1 Statuetkę najlepszego absolwenta Jakub Sikora, Maciej SuwałaEwa Malec Dyrektor I LO w KozienicachNajwyższą średnią ocen wśród maturzystów – 5,94 - uzyskał Łukasz Wójtowicz