Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) LIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
a) Z 57 Sesji zwyczajnej z dn. 30.03.2023 r.
b) Z 58 Sesji Nadzwyczajnej z dn. 18.04.2023r.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotycząca działalności za 2022 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w 2022 roku.
6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2022r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023 r.,
8. Sprawy różne i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Górka