Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

* 24.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 15.30 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1.Omówienie materiałów na LIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2.Sprawy różne.

 

* 27.04.2023 r. (czwartek) godz. 15.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie odwołania do protokołu pokontrolnego.
2.Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozie4nicach, ul. Kochanowskiego 28.