Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję na dzień 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) LVIII Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.30.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie poprzez zmianę siedziby.
3. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Górka