Informuję, że w dniu 4 grudnia 2012 r. /wtorek/ w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kozienickiego.Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

 

 

Tematyka posiedzenia:
1.Pierwsze czytanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2013r.
2.Sprawy różne.