Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

29 grudnia podczas Sesji Rady Powiatu Kozienickiego jednogłośnie został uchwalony ponad 100-milionowy Budżet Powiatu Kozienickiego na 2023 rok.
Plan dochodów Powiatu Kozienickiego na rok 2023 ustalony został w kwocie 100.161.138,15 zł, bieżące w kwocie 68.191.327,60 zł, majątkowe w kwocie 31.969.810,55 zł. Jest to najwyższy budżet w historii Powiatu Kozienickiego.

Plan wydatków budżetu ustalony został w kwocie 108.670.255,39 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67.854.298,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40.815.956,65 zł.
Deficyt budżetowy jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości 8.509.117,24 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Jak podkreślił Przewodniczący Rady Powiatu kozienickiego Włodzimierz Stysiak uchwalony na 2023r budżet jest rekordowym budżetem na inwestycje .
Stabilna sytuacja finansowa i przemyślana strategia ekonomiczna Powiatu to czynniki , które pozwoliły na zaplanowanie inwestycji na dużo wyższym poziomie niż w latach ubiegłych
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski podziękował przede wszystkim Skarbnikowi Powiatu za przygotowanie budżetu. Słowa podziękowania skierował również do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, Naczelników Wydziałów Starostwa. Radnym Rady Powiatu Kozienickiego podziękował za merytoryczną dyskusję, wspólną pracę nad budżetem i zaufanie.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2023 rok będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Retransmisja Sesji dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie you tube.
https://www.youtube.com/watch?v=4J6Dqix2Xvk

LV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego - głosowanieLV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego - wyniki głosowaniaLV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego - Starosta Kozienicki Krzysztof WolskiLV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego - życzenia dla radnych