Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, Radna Rady Gminy Głowaczów, Sołtys wsi Lipa Alina Sobieraj oraz wykonawcy inwestycji: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Marek Jaworski i Wiceprezes Zarządu Dariusz Kulkowski.19 maja, na terenie gminy Głowaczów, odbył się końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy" od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granic Powiatu Kozienickiego z Powiatem Białobrzeskim.

 

 

Po poświęceniu drogi przez proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie księdza dr Zdzisława Kałuzińskiego, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, Radna Rady Gminy Głowaczów, Sołtys wsi Lipa Alina Sobieraj oraz wykonawcy inwestycji: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Marek Jaworski i Wiceprezes Zarządu Dariusz Kulkowski. Wśród obecnych przy odbiorze znaleźli się również: Radni Rady Powiatu Białobrzeskiego, Radni Rady Gminy Głowaczów, przedstawiciele Nadleśnictwa Dobieszyn z Nadleśniczym Pawłem Sułkowskim i Nadleśniczym Seniorem Janem Chryzostomem Czachowskim, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Marcin Łopuszański oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Podpisanie protokołu odbioru inwestycji odbyło się w strażnicy OSP w Lipie. Komisję odbiorową tworzyli: Przewodniczący -Sławomir Boryczka, Członkowie Komisji Małgorzata Dydo-Pawlonka i Mateusz Purchała.
Prace remontowe obejmowały m.in. wykonanie robót ziemnych, dowiezienie gruntu na nasypy, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na długości 2755 mb o szerokości jezdni 5,5 m, wykonanie przepustów pod koroną drogi, wykonanie poboczy tłuczniowych obustronnie, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni z tłucznia na zjazdach oraz wykonanie oznakowania drogi znakami wg projektu stałej organizacji ruchu.
Wartość inwestycji to 2.831.468,02 zł, koszt współfinansowany został w 60 % ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i w 40 % ze środków Powiatu Kozienickiego.