PSP4gl18 maja w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II połączone z 102. rocznicą urodzin Wielkiego patrona placówki. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach, której przewodniczył Biskup Radomski Marek Solarczyk.

Po nabożeństwie w Ogrodzie Papieskim Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak oraz delegacje: Samorządu Powiatu Kozienickiego w składzie Starosta Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Samorządu Gminy Kozienice na czele z Burmistrzem Gminy Piotrem Kozłowskim oraz delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Dyrektorem placówki Andrzejem Suwałą, złożyły kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II.
Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Radę Rodziców, Dyrektora i Grono Pedagogiczne PSP Nr 4. Tablica umiejscowiona została przy wejściu głównym do szkoły.
Wśród licznie zgromadzonych gości pragnących uczcić jubileusz Szkoły znaleźli się Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, Ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki Proboszcz parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach, przedstawiciele placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Kozienice oraz absolwenci, uczniowie, pracownicy i przyjaciele placówki.
Jubileusz stał się okazją do przekazania wielu słów uznania, gratulacji i życzeń dalszej, wspaniałej, edukacyjnej działalności. Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski na ręce Dyrektora placówki wręczył pamiątkową statuetkę.
Prelekcja historyka, prof. Marka Wierzbickiego na temat Jana Pawła II zakończyła część oficjalną uroczystości.
Następnie przed zgromadzonymi zaprezentowali się uczniowie PSP Nr 4 w programie artystycznym: „Myśląc o przyszłości nie zapominajmy o przeszłości”, w którym przedstawiona została historia szkoły oraz życiorys jej patrona.
Dalsza część obchodów Jubileuszu 30-lecia PSP Nr 4 odbyła się w formie festynu, pod hasłem „Szkoła dla społeczności lokalnej”.