szpitalkozienice logo duzeW związku z V falą zachorowań na koronawirusa, Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach ogranicza odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz wprowadza zakaz samodzielnego przemieszczania się pacjentów między oddziałami. Decyzja o ograniczeniu odwiedzin została podjęta w obawie o zdrowie naszych pacjentów oraz pracowników w związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość krótkotrwałych odwiedzin, tylko i wyłącznie w przypadkach trudnych, np. w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, tylko i wyłącznie za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem/Lekarza dyżurnego.
Uprasza się pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych ambulatoryjnie w Laboratorium Analitycznym Centralnym, Pracowni Radiologii i USG, Zespole Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opiece Zdrowotnej w SP ZZOZ w Kozienicach, aby zgłaszali się na wizyty bez osób towarzyszących, a do wyznaczonego miejsca udzielania świadczeń udawali się bezpośrednio, bez zbędnego przemieszczania się po placówce.
Jednocześnie informujemy, że pacjenci zgłaszający się do pracowni i poradni specjalistycznych przy SP ZZOZ Kozienice powinni wchodzić do budynku wejściem przy Portierni Głównej, natomiast pacjenci ze skierowaniem do szpitala, również w przypadku nagłego zachorowania – wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
UWAGA:
NA TERENIE SP ZZOZ W KOZIENICACH OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE NOSA I UST MASECZKĄ, DEZYNFEKCJA RĄK, ZACHOWANIE DYSTANSU, ZDJĘCIE WIERZCHNIEGO OKRYCIA I POZOSTAWIENIE NA PORTIERNI.

Obserwując zachowania osób korzystających ze świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę zauważyliśmy duże rozluźnienie w przestrzeganiu zaleceń sanitarno–epidemiologicznych. Średnio, co trzecia osoba nie chce zasłaniać ust i nosa maseczką, dezynfekować rąk oraz zdejmować wierzchnie okrycie. Niestety nowa odmiana koronawirusa jest bardziej zakaźna niż poprzednie. W związku z tym obawiamy się, że będziemy zmuszeni ograniczyć wizyty w poradniach specjalistycznych do minimum, a to oznacza wprowadzenie teleporad oraz ograniczenie przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych i wykonywanie zabiegów operacyjnych tylko w przypadkach pilnych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach