Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (pon.) XLI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021rok,
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kozienickiego,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie sprzętu: zestaw komputerowy Dell Vostro, oprogramowanie Ms Office, monitor iiYama i drukarka Brother dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.