16 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie16 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in.: Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, Rafał Sucherman Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy Kozienice, służb mundurowych, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie powiatu kozienickiego oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z regionu radomskiego.
W swoim przemówieniu, Kierownik WTZ w Przewozie Danuta Bernacik, pełniąca tę funkcję od początku powstania placówki, przytoczyła historię kozienickiego WTZ. Przybliżyła również zasady funkcjonowania Warsztatu i prowadzonych tam zajęć, w ciepłych słowach mówiła o Uczestnikach Warsztatu. Nie zabrakło także podziękowań skierowanych do osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju Warsztatu.
Wicestarosta Powiatu Małgorzata Bebelska przekazała słowa uznania, gratulacje i życzenia, zarówno dla pracowników Warsztatu, jak również w sposób szczególny dla jego Uczestników. Odczytała także List Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego: Wszystkim pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie dziękuję za zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Jednocześnie życzę niesłabnącej motywacji i siły do dalszej pracy. Niech chęć czynienia dobra zawsze będzie obecna w Waszych sercach. Uczestnikom Warsztatu i ich rodzinom życzę, aby na swej drodze spotykali się z ludzką życzliwością, zrozumieniem i wsparciem.
Wicestarosta przekazała również voucher upominkowy na sprzęt elektroniczny. Natomiast Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza Dorota Stępień oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman wręczyli czek na utworzenie e-pracowni.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in.: Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska, Nie zabrakło także podziękowań skierowanych do osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju WarsztatuWicestarosta Powiatu Małgorzata Bebelska przekazała słowa uznania, gratulacje i życzenia16 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

 

Podczas Jubileuszu zaprezentowany został film ”WTZ - To taki drugi dom” zrealizowany przez Kronikę Kozienicką. Natomiast dr Andrzej Gołębiowski z WSH w Radomiu wygłosił prelekcję „Od idei humanizmu do realizmu solidarności społecznej".
Wyjątkowym punktem Jubileuszu był występ artystyczny Uczestników Warsztatu, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz kabaretowe.
Podczas Jubileuszu Kierownik Warsztatu w Przewozie Danuta Bernacik poinformowała zgromadzonych, iż odchodzi na emeryturę.
Na zakończenie uroczystego spotkania zebrani udali się na parter Kozienickiego Domu Kultury, gdzie oficjalnie otwarto wystawę rękodzieł wykonanych przez podopiecznych Warsztatu. Goście zostali również zaproszeni do degustacji Jubileuszowego tortu.