Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zazrządzenie Nr 47 Starosty Kozienickiego

z dnia 3 września 2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Kozienickiego

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 oraz z 2021r. poz 1038) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam z dniem 03 września 2021 r. od godz. 14.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin Gniewoszów, Sieciechów, Kozienice i Magnuszew.
§ 2. Działania przygotowawcze organów administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania ochrony przeciwpowodziowej, powinny wyrażać się w szczególności:
1) sprawdzeniem i aktualizacją dokumentacji ochrony przed powodzią,
2) uruchomieniem całodobowej łączności telefonicznej,
3) zapewnieniem sprawności technicznej sprzętu przeciwpowodziowego,
4) zapewnieniem odpowiedniego zapasu worków oraz piasku z gminnych źródeł jego pozyskania,
5) monitorowaniem sytuacji hydrologicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Stanowiska Wieloosobowego ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

05.09.2021
Festiwal „Mazowsze w Koronie” - Magnuszew
Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie
10.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
11.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
12.09.2021
Turniej Piłkarski Ochotniczych Starży Pożarnych
Stadion Sportowy w Głowaczowie ul. Kozienicka 7A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych