szpitalkozienice logo duzeNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że obecnie przy zachowaniu środków ostrożności, realizujemy świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego, który z dniem 01 września 2021 roku nie przyjmuje pacjentów. Świadczenia medyczne z zakresu neurologii są zabezpieczone przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5. Niestety, jesteśmy zmuszeni z dniem 12 września 2021 roku wstrzymać działalność Oddziału Neurologii, ponieważ pomimo podjęcia szeregu działań zmierzających do pozyskania nowych pracowników, nie udało się pozyskać lekarzy specjalistów z zakresu neurologii.

Przypominamy, że z dniem 16 sierpnia 2021 roku przyjmujemy pacjentów do Oddziału Urologii, który działa w pełnym zakresie, w lepszym nowym standardzie. Wykonujemy dużo nowoczesnych zabiegów operacyjnych. Zapraszamy.
Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 27 sierpnia 2021 roku wznowiliśmy działalność Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Traktu Porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy. Zapewniamy doskonałe warunki pobytu i leczenia zarówno dla kobiet rodzących jak i nowonarodzonych dzieci.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne)
oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Do Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów: 48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy.
W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki radiologicznej oraz laboratoryjnej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.
Zapraszamy wszystkich chętnych, również młodzież od 12 roku życia, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiscie w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.

 Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach