UWAGA!
Zmiana lokalizacji punku nieodpłatnej pomocy prawnej w Kozienicach.


Od dnia 30 sierpnia 2021 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie znajdował się w dawnym budynku Domu Kultury (obecny Dom Seniora+) Al. 1 Maja 8.