ASF - plakat informacyjnyMazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną mającą na celu wzmocnienie ochrony gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń. „Nie dla ASF”!
Celem prowadzonej kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.