Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

eddweseleNarodowy Instytut Dziedzictwa, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Głowaczów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie, Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów Filia w Brzózie

zapraszają na

 

WIDOWISKO FOLKLORYSTYCZNE

Pt. „NASZE KOZIENICKIE WESELE"

 

Które odbędzie się 16 września o godz. 11.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie (gm. Głowaczów).

 

16 września o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie (gm. Głowaczów) odbędzie się widowisko folklorystyczne „Nasze kozienickie wesele". Przedstawienie osnute jest na fragmentach książki Janusza Karasia „ Jak to kiedyś bywało", wydanej w 2011 r. w Kozienicach. W spektaklu weźmie udział m.in. Klub Seniora „Złota Jesień" z Kozienic pod kierunkiem Genowefy Puszczeckiej-Basaj z towarzyszącymi muzykami.

 

Zmówiny, zrękowiny, rozpleciny czy oczepiny to obrzędy weselne, które przed drugą wojną światową były najbardziej rozbudowanymi obrzędami rodzinnymi, a mieszkańcy Kozienic po raz pierwszy mieli okazję być świadkami tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych wywodzących się jeszcze z czasów pogańskich, które od lat towarzyszyły uroczystościom obchodzonym na terenach pradawnej Puszczy Kozienickiej.

 

Dawniej decyzje o zawarciu związku małżeńskiego przez młodych podejmowali ich rodzice kierując się głównie względami majątkowymi. Role pośredników pełnili swatowie, którzy udawali się w towarzystwie młodego do domu młodej przedstawiając jej rodzicom propozycję małżeństwa. Na potwierdzenie zawieranej umowy małżeńskiej tradycyjnie przepijano przyniesioną przez swatów wódką. Następnie odbywały się zrękowiny, na których omawiano sprawy majątkowe oraz kwestie dotyczące organizacji wesela. W dzień ślubu młody ze swoim orszakiem weselnym musiał się wykupić za prawo wejścia do domu młodej. Ważnym elementem była ceremonia błogosławieństwa, po której wszyscy udawali się do kościoła. Po uroczystościach kościelnych rodzice młodej witali małżonków chlebem i solą. W czasie wesela cały czas przygrywała kapela, a spożywaniu posiłku towarzyszyły przyśpiewki. Zakończeniem obrzędów związanych z zaślubinami były oczepiny panny młodej. Tradycyjne wesele trwało od soboty do piątku następnego tygodnia.

 

Powiat Kozienicki wraz z gminami: Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, rok rocznie organizują wiele ciekawych, cennych i atrakcyjnych programowo imprez. Fakt ten, oprócz walorów kulturowych powiatu kozienickiego i dziedzictwa historycznego, przekonał komisję konkursową do wybrania Powiatu Kozienickiego Stolicą Kultury Mazowsza w 2012 r.