Wydział Promocji i Kultury

Naczelnik Wydziału - Lucyna Domańska-Stankiewicz

tel.: 48 382 05 66 

 

Wydział zajmuje się sprawami:

 

W zakresie promocji:

 

 1. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących promowaniu i rozwojowi powiatu,
 2. przygotowywanie kontaktów w zakresie współpracy z zagranicą,
 3. współpraca z mediami,
 4. wspieranie działań integrujących i promujących gminy,
 5. prowadzenie Kroniki Powiatu Kozienickiego,
 6. prowadzenie powiatowej strony internetowej,
 7. przygotowywanie materiałów promujących Powiat,
 8. przygotowywanie materiałów i opracowywanie informacji do biuletynu "Nasz Powiat",
 9. przygotowywanie programów telewizyjnych "Nasz Powiat":
  1. nagrywanie materiałów filmowych zgodnie z tematem relacji reporterskiej,
  2. montaż programu TV,
  3. archiwizowanie zmontowanych i wyemitowanych programów TV.

 

W zakresie kultury:

 

 1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 2. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
 4. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowień tymczasowego zajęcia,
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywne),
 6. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
 8. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
 10. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 11. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 12. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 13. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatków na te cele środków budżetowych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
 15. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

W zakresie turystyki:

 1. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki (baza noclegowa, gospodarstwa agroturystyczne, informacja turystyczna współpraca z ODR oraz Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

 

W zakresie innych spraw:

 1. współpraca merytoryczna z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o..

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych