Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - mgr Małgorzata Orlińska

tel.: 48 611 73 82

 Geodeta Powiatowy - Agnieszka Siderska

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wydział prowadzi sprawy:

 

Z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

 

tel.: 48 611 73 73  miasto Kozienice

tel.: 48 611 73 74  gmina Kozienice

tel.: 48 611 73 75  gmina Magnuszew i Sieciechów

tel.: 48 611 73 76  gmina Garbatka-Letnisko i Grabów n/Pilicą

tel.: 48 611 73 70   gmina Głowaczów i Gniewoszów

 

 • utrzymywanie w stałej aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie zmian wynikających z aktów notarialnych, postanowień sądowych, zawiadomień o wpisach w księgach wieczystych i prawomocnych decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z bazy ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstw rolnych,
 • prace zwiazane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań,
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
 • udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody,
 • zwrotu działek dożywotniego użytkowania,
 • przekształcania praw uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 

Z zakresu działania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowych Sieci Uzbrojenia Terenu:

tel.: 48 611 73 77

 

 • uzgadnianie bezkolizyjności projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu w stosunku do istniejących urządzeń uzbrojenia,
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Ponadto w Wydziale prowadzone są sprawy dotyczące:

 

 • wydawania decyzji o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • wydawania postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
 • wydawania decyzji o uznaniu nieruchomości za wspólnotę gruntową oraz o zatwierdzeniu wykazu osób uprawnionych we wspólnocie oraz wysokości przysługujących im udziałów,
 • wydawania decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne,
 • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych