Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - mgr Małgorzata Orlińska

tel.: 48 611 73 82

 Geodeta Powiatowy - Agnieszka Siderska

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wydział prowadzi sprawy:

 

Z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

 

tel.: 48 611 73 73  miasto Kozienice

tel.: 48 611 73 74  gmina Kozienice

tel.: 48 611 73 75  gmina Magnuszew i Sieciechów

tel.: 48 611 73 76  gmina Garbatka-Letnisko i Grabów n/Pilicą

tel.: 48 611 73 70   gmina Głowaczów i Gniewoszów

 

 • utrzymywanie w stałej aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie zmian wynikających z aktów notarialnych, postanowień sądowych, zawiadomień o wpisach w księgach wieczystych i prawomocnych decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z bazy ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstw rolnych,
 • prace zwiazane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań,
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
 • udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody,
 • zwrotu działek dożywotniego użytkowania,
 • przekształcania praw uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 

Z zakresu działania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowych Sieci Uzbrojenia Terenu:

tel.: 48 611 73 77

 

 • uzgadnianie bezkolizyjności projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu w stosunku do istniejących urządzeń uzbrojenia,
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Ponadto w Wydziale prowadzone są sprawy dotyczące:

 

 • wydawania decyzji o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • wydawania postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
 • wydawania decyzji o uznaniu nieruchomości za wspólnotę gruntową oraz o zatwierdzeniu wykazu osób uprawnionych we wspólnocie oraz wysokości przysługujących im udziałów,
 • wydawania decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne,
 • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
jak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

 tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

19.11.2017 19.11 2017
Poranek teatralny dla dzieci PRZYGODY ŁATKA WĄCHATKA
Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach
25.11.2017 25.11 2017
otwarte spotkanie zapoznawcze „UTW dla społeczności”
Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach ul. Warszawska 29
01.12.2017 22.01 2018
wernisaż wystawy „20-lecie Grupy Twórczej VENA”
Sala wystawowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach ul. Warszawska 29
07.12.2017 07.12 2017
IX Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK
Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych