Grabów nad Pilicą

grabwPowierzchnia: 124,66 km2
www.grabow.pl


      

ZARYS HISTORYCZNY

 

Grabów nad Pilicą jest starą osadą stanowiącą ośrodek kolonizacji tej części Zapilicza we wczesnym średniowieczu. Była najprawdopodobniej osadą leśną i ta tradycja zawodów związanych z leśnictwem i rolnictwem zachowana jest po dzień dzisiejszy. Nazwa miejscowości wyprowadzona jest od grabu, zaś określenie „nad Pilicą” pochodzi z połowy XIX wieku dla odróżnienia Grabowa „nad Wisłą” położonego na zachód od Zwolenia. W XVIII wieku osada Grabów była własnością Józefa Pułaskiego, ojca Kazimierza-uczestnika konfederacji barskiej oraz wojny o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku teren gminy był między innymi miejscem schronienia uczestników walk powstańczych.

 

PRZYRODA, TURYSTYKA, REKREACJA

 

Obszar gminy stwarza korzystne warunki rozwoju turystyki i rekreacji. Na jego terenie wydzielonych jest około 850 działek o charakterze letniskowym, w większości zabudowanych, głównie w miejscowościach położonych w dolinie rzeki Pilicy (Kępa Niemojewska, Tomczyn, Zakrzew).
Ze względu na atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego teren gminy został włączony w system szlaków turystycznych PTTK. Jeden z głównych pieszych szlaków, który nosi imię inicjatora i twórcy znakowanych tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej- Witaliusza Demczuka, prawie w całości prowadzony jest lasem. Jest to szlak bardzo malowniczy, bogaty we wspaniałe widoki na doliny Radomki oraz Pilicy. Lasy, które stanowią 42% powierzchni gminy, są miejscem spokoju, ciszy i wypoczynku. Spacerując nimi można zobaczyć wiele gatunków drzew: jodłę, olchę czarną, brzozę oraz zwierząt: lisy, zające, kuropatwy a także łosie, jelenie, sarny i dziki. Walorem środowiska przyrodniczego tego terenu jest dobra jakość powietrza, czego świadectwem są nietoperze- gatunek będący w Polsce pod ścisłą ochroną, gdyż grozi mu wyginięcie, ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Poza tym na obszarze gminy znajduje się pięć dębów szypułkowych uznanych za żywe pomniki przyrody (cztery w lesie nad stawami w Łękawicy oraz jeden w Grabowie nad Pilicą).
Na terenie gminy znajduje  się cmentarz wojenny, na którym są mogiły z metalowymi krzyżami,  poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy rosyjskich, austriackich i niemieckich. Interesującym zabytkiem jest siedziba Urzędu Gminy, która w okresie rozbiorów Polski była strażnicą austriackiej służby granicznej, budynek  został wyremontowany w latach 60-tych. W Grabowie jest też, objęty ewidencją oraz rejestrem konserwatorskim, neogotycki kościół p.w. Trójcy Świętej.

 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA

 

Podstawowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 51% powierzchni terenu. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza stanowi podstawowe źródło utrzymania. Gmina specjalizuje się w gospodarce zbożowo-okopowo-pastewnej; teren posiada też duże tradycje w produkcji owoców miękkich, głównie truskawek, a w ostatnim czasie wzrosła liczba gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego.
Niewątpliwie dużym sukcesem gminy jest wyróżnienie w konkursie „Mazowiecki Lider Ekologii” w lipcu 2004 roku oraz wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie n/Pilicą

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych