Uchwalony budżet - rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/93/2019 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020-2032
UCHWAŁA NR XVII/94/2019 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa na 2020 rok

Opinia RIO o planowanej kwocie długu przyjętej przez Powiat Kozienicki w WPF na lata 2020-2032

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 172.2020 z dnia 24.08.2020 - wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. podpisana

Opinia RIO wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.