Uchwalony budżet - rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII\228\2017 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018-2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII\228\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII\228\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028
UCHWAŁA NR XXXVII\229\2017 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII\229\2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do jsfp
Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do jsfp
Dotacje celowe dla podmiotów należących do jsfp
Informacja do uchwały budżetowej na 2018 rok
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Kozienicki deficytu
Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Kozienicki kwoty długu w latach 2018-2028

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

16.10.2018 18.10 2018
TEATRALNE PODRÓŻE
Teatr BUFFO w Warszawie
25.10.2018
Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków – wybitnych twórców i wieszczów narodowych”
26.10.2018
Wystawa przeglądowa członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych - okręg radomski
Sala wystawowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)
09.11.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
Teatr MUZYCZNy w Lublinie

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych