Środki finansowe Funduszu Ochrony Środowiska są częścią budżetu powiatu, przed zmianą przepisów był to Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W latach 2007 – 2014 środki przekazane gminom przez powiat to kwota 13 118 007,01 złotych. Poniższe zestawienie ukazuje sposób wydatkowania pieniądze poszczególne gminy:

 

Gmina Głowaczów – 1.966.994,65,- zł:

2007 rok – 230.000,- zł:
Termorenowacja budynku szkoły w Ursynowie 112.144,- zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sewerynowie (Brzóza Gajki) 80.000,- zł
Termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych 37.856,- zł

2008 rok – 295.000,- zł:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzóza-Sokoły 220.000,- zł
Termorenowacja Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych 75.000,- zł
2009 rok – 300 000,- zł:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 815 w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów 300.000,- zł
2010 rok – 155.994,65,- zł:
Budowa sieci wodociągowej w Cecylówce Głowaczowskiej 120.000,- zł
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb wodociągu w m. Brzóza w gminie Głowaczów 30.000,- zł
Edukacja ekologiczna 5.994,65,- zł
2011 rok – 186.000,- zł:
Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Głowaczów-studnia nr 2: 70.000,- zł
Przebudowa kotłowni w PSP w Cecylówce Brzózkiej – zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe 116.000,- zł
2012 rok – 500.000,- zł:
Budowa wodociągu w miejscowości Lipska Wola 200.000,- zł
Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Marianów-studnia nr 2: 100.000,- zł
Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa-studnia nr 2 100.000,- zł
Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych – zmiana urządzenia z paliwa stałego na olejowe 100.000,- zł
2013 rok – 150 000, - zł:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie 150.000,- zł
2014 rok – 150.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Ignacówce Grabnowolskiej – 85.390,- zł
Zakup samochodu wraz ze sprzętem do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 64.610,- zł


Gmina Magnuszew – 1.680.498,79,- zł:
2007 rok – 315.000,- zł:
Budowa studni głębinowej w miejscowości Mniszew 215.000,- zł
Termomodernizacja budynku PSP w Rozniszewie 100.000,- zł
2008 rok – 175 000,- zł
Budowa studni głębinowej w Magnuszewie (dla wodociągu Magnuszew) 175.000,- zł
2009 rok – 200.000, - zł
Wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie 150.000,- zł
Termomodernizacja budynku szkoły w Mniszewie 50.000,- zł
2010 rok – 304.498,79 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przydworzyce, Kłoda 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 4.498,79,- zł
2011 rok – 186 000,- zł
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce 186.000,- zł
2012 rok – 200. 000,-zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie 150.000,- zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie 50.000,- zł
2014 rok – 300.000,- zł
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew – sieć wodociągowa – 300.000,- zł

 

Garbatka-Letnisko – 1.423.054,02,- zł:
2007 rok – 100.000,- zł
Wykonanie otworów sieci monitoringu lokalnego na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyczyn 18.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w Garbatce Letnisko „Północ" zadanie 2, etap III 82.000,- zł
2008 rok – 200.000,- zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w Garbatce Letnisko „Północ" 150.000,- zł
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Ponikwa 50.000,- zł
2009 rok – 172.500,- zł
Zakup samochodu lekkiego specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP 120.000,- zł
Termomodernizacja budynku po byłej aptece przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko 52.500,- zł
2010 rok – 319.197,- zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska w msc. Garbatka Zbyczyn 16.897,- zł
Budowa kanalizacji deszczowej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko" 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 2.300,- zł
2011 rok – 150.374,49,- zł
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Molendy gm. Garbatka-Letnisko 36.000,- zł
Termomodernizacja budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisko 111.474,49,- zł
Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn 2.900,- zł
2012 rok – 236 000,- zł
Rekultywacja Gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka Zbyczyn 236.000,- zł
2013 rok – 184.982, 53,- zł
Rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka" 150.000,- zł
Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż obojętne w miejscowości Garbatka Zbyczyn 34.982,53,- zł
2014 rok – 60.000,- zł
Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej – 49606,99 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu – 10.393,01,- zł

 

Gmina Gniewoszów – 1.679.799,98,- zł:
2007 rok – 195.000,- zł
Dowodociągowanie w gminie Gniewoszów 15.000,- zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie 180.000,- zł
2008 rok – 270.000,- zł
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie 200.000,- zł
Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gniewoszowie 70.000,- zł
2009 rok – 225.000,- zł
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku 225.000,- zł
2010 rok – 303.799,98 zł
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 300.000,- zł
Edukacja ekologiczna 3.799,98 zł
2011 rok – 186.000,- zł
Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewoszów 150.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gmina Gniewoszów SP1, etap I – 36.000,- zł
2013 rok – 300.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów gm. Gniewoszów, zlewnia stacji SP 1, etap II, kolektor KP 2 – 300.000,- zł
2014 rok – 200.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2. Etap III – 200.000,- zł.


Gmina Grabów n/Pilicą – 1.737.205,- zł
2007 rok – 206.205,- zł
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wyborów 76.705,- zł
Wykonanie ujęcia wody w miejscowości Kępa Niemojewski gm. Grabów n/Pilicą 70.000,- zł
Modernizacja stacji wodociągowej w Grabowie n/Pilicą 2007 59.500,- zł
2008 rok – 315.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Augustów – Grabów n/Pilicą 249.000,- zł
Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Grabowie n/Pilicą 66.000,- zł
2009 rok – 225 000,- zł
Budowa sieci kanalizacyjnej Grabów n/Pilicą – Grabina-Utniki-Grabowska Wola 225.000,- zł
2010 rok – 255 000,- zł
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewski 50.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka 205.000,- zł
2011 rok – 186.000,- zł
Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów Nowy – etap I budowa 186.000,- zł
2012 rok – 150.000,- zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 30 w Grabowie n/Pilicą 70.000,- zł
Sieć wodociągowa w Tomczynie 80.000,- zł
2013 rok – 31 000,- zł
Stacja uzdatniania wody w m. Kępa Niemojewski 31.000,- zł
2014 rok – 369.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej we wsi Kepa Niemojewska gm. Grabów n/Pilicą – etap I – 80.000,- zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie n/Pilicą polegającą na zmianie sposobu pracy oczyszczalni z cyklicznego na przepływowy – 100.000,- zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie n/Pilicą – 139.000,- zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie n/Pilicą – 50.000,- zł

 

Gmina Sieciechów – 1.456.664,57,- zł:
2007 rok – 300 000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1 – 300.000,- zł
2008 rok – 277 500,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów etap II, zadanie 1 – 277.500,- zł
2009 rok – 150 000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów etap II i III 150.000,- zł
2010 rok – 243.254,40,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów etap II i etap III – 225.000,- zł
Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie Sieciechów 14.654,40,- zł
Edukacja ekologiczna 3.600,- zł
2012 rok – 168.910,- zł
Zakup urządzenia do czyszczenia i uzdatniania kanalizacji 38.745,- zł
Doposażenie ciągnika ZETOR w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz urządzenia terenów zielonych i zadrzewień 27.500,- zł
Zakup samochodu dostawczego wraz z doposażeniem, zabudową do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieciechów 102.665,- zł
2013 rok – 43.609,17,- zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu 43.609,17,- zł
2014 rok – 273.391,- zł
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów" – 273.391,- zł.


Gmina Kozienice – 3.173.790,00,- zł:
2007 rok – 100.000,- zł
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 100.000,- zł
2008 rok – 414.000,- zł
Zakup urządzeń do modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach 184.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chinów 230.000,- zł
2009 rok – 150 000,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów 150.000,- zł
2010 rok – 308 790,- zł
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, Warszawska bis, Dębowa 133.790,- zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów (budowa przykanalików – przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych) 175.000,- zł
2011 rok – 300 000,- zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63 – 300.000,- zł
2012 rok – 800.000,- zł
PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice ul. Ciekawa, ul. Warszawska bis, ul. Dębowa, ul. Świerkowa 100.000,- zł
PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 100.000,- zł
PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum w tym termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin oraz montaż pomp ciepła 400.000,-zł
Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego 200.000,- zł
2013 rok – 401.000,- zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 200.000,- zł
Budowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 201.000,- zł
2014 rok – 700.000,- zł
Termomodernizacja dachu w PG Nr 2 w Kozienicach – 100.000,-zł
Budowa centrum kulturalno-artystycznego w m. Kozienice – 600.000,- zł.


Jak wynika z powyższego zestawienia środki finansowe z FOŚ wykorzystane zostały na inwestycje, które zmniejszają nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. Natomiast gminy dofinansowały budowę dróg powiatowych znajdujących się na ich terenie. Dodatkowo gmina Kozienice w znaczny sposób wspomagała szpital kozienicki przeznaczając środki na inwestycje i zakup sprzętu.