Na początku 2007 roku Państwowa Straż Pożarna w Kozienicach otrzymała nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, jakim jest podnośnik hydrauliczny. Służy on przede wszystkim do ewakuacji ludzi i gaszenia pożarów na wysokości. Podnośnik został wyposażony w specjalny kosz do przenoszenia ludzi, którego udźwig wynosi około 250kg. Na jego wyposażeniu znajdują się ponadto węże, prądownice oraz pilarki spalinowe do ciecia drewna. Jest to samochód specjalny na podwoziu Manna o zasięgu 25 metrów sterowany elektronicznie. Podnośnik zastąpił starą, wysłużoną już drabinę mechaniczną. Podnośnik kosztował milion złotych. W kosztach jego zakupu partycypowała KG PSP, starostwo powiatowe i urząd miejski w Kozienicach, urząd marszałkowski województwa mazowieckiego i Elektrownia. Samorząd gminny i powiatowy przeznaczył na ten cel łączną kwotę w wysokości 400 tys. zł.

 

podnosnik1

podnosnik2