Aktualności

Anna Grzesik Dyrektor SOSW18 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Do 12 kwietnia kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu ofertę złożył 1 kandydat: Anna Grzesik.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bebelska – Przewodnicząca, Marek Kucharski, Tomasz Trela, Anna Król, Ewa Mąkosa, Teresa Wesołowska, Beata Krajewska, Izabela Wesołowska, Beata Sempka, Urszula Kamińska, Dorota Kurzawa, Dorota Stępień stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SOSW w Opactwie w Kozienicach została Anna Grzesik.

18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie wielkanocne z pracownikami urzędu. Starosta Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne, po czym ks. Tomasz Pastuszka poświęcił pokarmy. Podczas spotkania wszyscy podzielili się jajkiem, które jest symbolem nowego, odradzającego się życia. Życzenia pracownikom Starostwa złożył również Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.