Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do 7.07.2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

wstążka żałobnaZ wielki smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. w wieku 78 lat zmarł Marian Kozłowski – Tata Burmistrza Gminy Kozienice – Piotra Kozłowskiego.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym nastąpi odprowadzenie Śp. Mariana Kozłowskiego na cmentarz parafialny.

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego.

 

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

 
 
 
 

. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych19 czerwca 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród samorządów z subregionu radomskiego, które otrzymały dofinansowanie znalazł się Powiat Kozienicki, otrzymując czek na kwotę 600.625,00 zł. Promesę dla Powiatu Kozienickiego odebrali z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki.
W ramach pozyskanych środków finansowych wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów na odcinku Podmieście – Głowaczów o długości 990 m. Wykonanie inwestycji zostanie zrealizowane do 31 sierpnia 2019 r.
Przebudowa ww. drogi znacząco podniesie poziom i jakość życia społeczności lokalnych, zwiększy efektywność instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne lokalnej sieci drogowej.

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne działania przynoszą wymierne efekty.
Dziękuję bardzo.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

12 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po Sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni wysłuchali sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego oraz informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kozienickim za 2018 r. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok. Po debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W kolejnym punkcie Radni po długiej dyskusji podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z wykonania budżetu powiatu kozienickiego. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych, natomiast 6 wstrzymało się od głosu.