Program PROW

banner 01

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020


Powiat Kozienicki podpisał dwie umowy o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną zrealizowane poniższe projekty drogowe w Powiecie Kozienickim:
1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I".
Celem operacji jest poprawa infrastruktury transportowej w Powiecie Kozienickim poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, tj. szerokości jezdni drogi z 5,0 do 6,20 m na długości 1,195 km.
Przebudowa drogi zakłada m.in. wzmocnienie nawierzchni, wykonanie chodnika i położenie nowego asfaltu betonowego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.398.706,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 889.996,00 zł, a wkład własny to 508.710,32 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na marzec 2017 r.
2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska".
Celem operacji jest podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska poprzez zmianę szerokości jezdni drogi z 5,0 m do 6,0 m na długości 3,257 km.
W ramach przebudowy drogi zostanie wykonany szereg prac m.in. wzmocniona będzie nawierzchnia i położony nowy asfalt betonowy. Wybudowana zostanie także ścieżka pieszo-rowerowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.312.160,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" w wysokości 2.107.527,00 zł, tj. 63.63% oraz wkład własny w kwocie 1.204.633,00 zł. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2018 r.

 

www.minrol.gov.pl

www.prow.mazovia.pl

Ogłoszenie o zamówieniu nr 134373-2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 140119-2016 - Informacja o zmienianym ogłoszeniu : 134373 - 2016 data 13.07.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 142463-2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska w formule zaprojektuj i wybuduj o dł. 3,257 km.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych