Aktualności

PFRON LOGO aktywny samorząd logo


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 

• Moduł I od dnia 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
• Moduł II od dnia 01.03.2021 r.
• do 31.03.2021 r. (I termin - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
• do 10.10.2021 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy WyklętychNa mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Kozienicach obchody upamiętniające „Niezłomnych” zorganizowane zostały 26 lutego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Św. Józefa, którą koncelebrowali ksiądz Janusz Bańkowski oraz ksiądz kanonik Florian Rafałowski sybirak.
Kolejnym punktem obchodów był występ młodzieżowego zespołu muzycznego TRIO, który wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Wśród zgromadzonych tego dnia uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, Rafał Sucherman Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew oraz przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach z Marianem Śledziem Przewodniczącym i Markiem Gozderą Sekretarzem Związku, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice z Piotrem Cybulą, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA"  Oddział Kozienice z Jerzym Sienkiewiczem, Muzeum Regionalnego w Kozienicach z Dyrektorem Krzysztofem Reczkiem oraz Rycerzy Kolumba z Grzegorzem Kocykiem.
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.
Organizatorami wydarzenia byli: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Koło Kozienice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, Muzeum Regionalne w Kozienicach oraz Rada Rycerzy Kolumba w Kozienicach. Patronat honorowy nad obchodami objęli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice.

Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych

 

Plakat obrona terytorialnaWojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu prowadzi nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej – Zostań żołnierzem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Najbliższe szkolenia:
Podstawowe:
- 10 – 25 kwietnia 2021 r. (16 dni)
- maj – lipiec 2021 r.
(16 dni w wariancie 8x2 dni)
- 26 czerwca – 11 lipca 2021 r. (16 dni)
- 11 – 26 września 2021 r. (16 dni)
Wyrównawcze:
- 18 – 25 kwietnia 2021 r. (8 dni)
- 4 – 11 lipca 2021 r. (8 dni)
- 19 – 26 września 2021 r. (8 dni)

Print Screen straony garwolińskiejW związku z realizowaną w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów inwestycją, jaką jest „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” Powiat Garwoliński, jako Lider Inwestycji, stworzył stronę internetową, na której na bieżąco zamieszczane będą informacje dotyczące projektu, w tym informacje o wykonawcach, warunkach technicznych i naturalnych, czy opis robót. Zachęcamy do śledzenia strony
http://www.powiatgarwolinski.most-projekt.pl

22 lutego w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby w policji i odejścia na zasłużoną emeryturę dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach nadkom. Dariusza Szewca.
Nadkom. Dariusz Szewc pożegnał się z mundurem po 22 latach służby w szeregach Policji. Wiele lat służył na terenie powiatu kozienickiego, m.in. w Kozienicach, Magnuszewie i Grabowie nad Pilicą. Funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach pełnił od 2016 roku.
W apelu uczestniczyli m.in. nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Sławomir Rek Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, władze samorządów gminnych, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji z terenu powiatu kozienickiego.

Pożegnanie zastępcy komendantaPożegnanie zastepcy komendanta 2Pożegnanie zastępcy komendanta 3

kondolencje wstazkaNie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej

 

Panu
mł. bryg. Pawłowi Kowalskiemu
Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego
oraz pracownicy Starostwa

15 lutego 1864 roku, podczas powstania styczniowego rozegrała się w pobliżu Lipy w gminie Głowaczów, bitwa stoczona przez oddział Dzieci Warszawskich Pawła Gąsowskiego z oddziałem wojsk rosyjskich dowodzonych przez podpułkownika Zankisowa. Niestety, życie w bitwie straciło 40 powstańców, a prawie 90 zostało rannych.
19 lutego, w Lipie, przy Pomniku upamiętniającym to wydarzenie odbyły się uroczystości rocznicowe, w których oprócz gospodarzy: przedstawicieli Gminy Głowaczów oraz Sołtysa Wsi Lipa, wzięli udział również Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska i Dariusz Bąk, Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, przedstawiciele Lasów Państwowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i placówek oświatowych z terenu gminy Głowaczów oraz mieszkańcy Lipy. Przy pomniku licznie zgromadziły się również poczty sztandarowe.
Po modlitwie, poprowadzonej przez ks. Marcina Jarząbka z Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie, o historii opowiedział były Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski – potomek dowódcy Powstania Styczniowego Dionizego Czachowskiego. Następnie zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem.

Uroczystości w Lipie 1Uroczystości w Lipie 2Uroczystości w Lipie 3

PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Radomiu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:
Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice
Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:
poniedziałek – piątek 8:00-12:00

PUNKT NR 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja „TOGATUS PRO BONO”
GMINA SIECIECHÓW – Urząd Gminy Sieciechów
ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów
GMINA GRABÓW NAD PILICĄ – Urząd Gminy Grabów nad Pilicą
ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
GMINA GNIEWOSZÓW – Urząd Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16, 26 920 Gniewoszów
GMINA MAGNUSZEW – Urząd Gminy Magnuszew
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
GMINA GŁOWACZÓW – Urząd Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
GMINA GARBATKA-LETNISKO – Urząd Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:
poniedziałek – piątek 8:00-12:00

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. - PDF

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.DOC