Aktualności

opactwonowaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w zabytkowym budynku, który wchodzi w skład pobenedyktyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie (gmina Sieciechów). Budynek Szkoły usytuowany jest w odległości 20 km od Kozienic przy ruchliwej drodze krajowej, bez chodnika. Budynek pochodzi z XVIII wieku i objęty jest ochroną konserwatorską. W obiekcie tym – mimo bieżącej dbałości – nie ma możliwości wygospodarowania chociażby osobnej sali gimnastycznej, w której uzdolniona sportowo młodzież, mogłaby odbywać treningi. Obecnie salagimnastyczna jest jednocześnie sypialnią i salą dydaktyczną. Warunki w internacie, sale do nauki nie są wystarczające, by zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Pomimo to dzieci te, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców osiągają ogromne sukcesy w wielu dziedzinach, a przede wszystkim w sporcie, zdobywając medale na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. W związku z powyższym Rada Rodziców od wielu lat dokłada wszelkich starań, by w przyszłości Dzieci mogły uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku, w ośrodku miejskim, gdzie łatwiejszy do zrealizowania będzie nadrzędny cel Ośrodka, czyli przygotowanie uczniów i wychowanków w miarę ich indywidualnych możliwości do samodzielnego życia i integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata.
Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia godnych warunków do nauki we wszystkich prowadzonych placówkach oświatowych, a w sposób szczególny powinien wsłuchiwać się w głosy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Dlatego też, po wnikliwej analizie wielu rozwiązań, w tym możliwości przeniesienia SOSW do budynku po byłej szkole w Nowej Wsi, Rada Powiatu Kozienickiego 27 listopada 2019 r. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działkach stanowiących własność Powiatu Kozienickiego, położonych w Kozienicach o łącznej powierzchni 2,85 ha. Mimo iż uchwała miała charakter intencyjny, to stanowiła zobowiązanie do podjęcia działań, o których mowa.
Wybór miejsca pod budowę Ośrodka wpisuje się w przeznaczenie działek na cele społeczne. Teren, u zbiegu ul. Głowaczowskiej i Alei Solidarności, zamknięty ul. Żeromskiego, w latach siedemdziesiątych przeznaczony został jako zaplecze do budowy szpitala. W tamtym czasie działka stanowiła teren rolny, lekko zadrzewiony, w miarę upływu lat teren porosły samosiejki, nie spełniające wymogów lasu gospodarczego. Jak wynika z opinii leśnika, większość drzew jest zaatakowana przez szkodniki.
Powiat Kozienicki, jako inwestor podejmuje wszelkie działania w oparciu o wydane zgody i decyzje.

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie zapewnienia przez nasz podmiot leczniczy 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Zgodnie ze zmianą decyzji z dnia 01 grudnia 2020 roku jesteśmy zobowiązani od dnia 07 grudnia 2020 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.
Na podstawie zmiany decyzji zmniejszyliśmy o 20 ilość łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, co pozwoliło nam wznowić przyjęcia chorych do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii. Nadal są wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziałów: Urologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Jesteśmy zmuszeni nadal ograniczyć przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, ponieważ w Oddziale Intensywnej Terapii tutejszego szpitala są leczeni chorzy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Do tych oddziałów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak zwane przypadki nagłe.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziałach: Pediatrii i Neurologii, a także przyjmujemy pacjentki do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.
Przed wejściem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostały zamontowane kontenery, w których dokonywany jest wstępny TRIAGE pacjentów przyjmowanych do Szpitala. Kolejne kontenery zostały zamontowane przed Punktem pobrań wymazów w kierunku COVID-19 przed niskim Budynkiem Z SP ZZOZ w Kozienicach.
Od 24 listopada 2020 roku w SP ZZOZ w Kozienicach zostało uruchomione Izolatorium dla 25 osób.

3 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie dotyczące omówienia działań związanych z planem budowy nowej Siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.3 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne w tym roku spotkanie dotyczące omówienia działań związanych z planem budowy nowej Siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Rodziców Placówki, Beata Krajewska Kierownik Internatu Szkoły, Andrzej Jung, Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu, Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania podsumowane zostały dotychczasowe etapy realizacji projektu budowy Ośrodka, w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i wymogów administracyjnych. W dyskusji pojawił się temat głosów przeciw budowie Placówki w danej lokalizacji. Rodzice wystąpili z apelem o zrozumienie i empatię, a co za tym idzie akceptację decyzji o budowie Szkoły.
W najbliższych dniach odbędą się spotkania Starosty Kozienickiego z mieszkańcami bloków, mieszczących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Z uwagi na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia, odbędą się one w trzech terminach 4, 8 i 9 grudnia.
Wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl opublikowana zostanie pełna relacja ze spotkania.

Informacja przerwa technicznaUprzejmie informujemy, iż w dniach od 5 do 11 grudnia 2020 r. będą trwały prace związane z modernizacją serwera. W tym czasie praca Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowywania zgłoszeń prac geodezyjnych i realizacji wniosków zostanie wstrzymana. Wobec powyższego prosimy przygotować się na niedostępność w tych dniach serwisu geoportal oraz brak możliwości przekazywania operatów technicznych do PODGiK i składania wniosków.

Za utrudnienia przepraszamy.

30 listopada, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyła się konferencja  prasowa Posła na Sejm RP Konrada Frysztak30 listopada, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyła się konferencja prasowa Posła na Sejm RP Konrada Frysztaka oraz Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Tomasza Treli. Poświęcona ona była poprawce zgłoszonej do projektu budżetu państwa na 2021 rok, dotyczącej zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach w kwocie 750.000,00 zł.
- W czwartek na Komisji Finansów zgłosiłem poprawki dotyczące Radomia, Ziemi Radomskiej, ale również Kozienic i ta poprawka dotyczy zakupu karetki dla Szpitala w Kozienicach. Wspólnie z Radnym Tomaszem Trelą zbieraliśmy podpisy dotyczące nieprzenoszenia karetki ze Świerży Górnych do Magnuszewa. Ze wszystkich naszych rozmów z samorządowcami i mieszkańcami wynikało jedno – potrzebna jest dodatkowa karetka. Jeżeli Wojewoda uważa, że jest potrzebna karetka w Magnuszewie, to my ten problem taką poprawką rozwiązujemy. - mówił poseł Konrad Frysztak.

Informacja Wydzialu KomunikacjiUprzejmie informujemy, że w związku z tym, iż większość pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach przebywa aktualnie na kwarantannie, zmianie ulega załatwianie spraw z zakresu pracy Wydziału:

  • Interesanci, w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów przyjmowani są jak dotychczas, po uprzedniej rezerwacji miejsca i pobraniu biletu z biletomatu, jednak w związku z małą ilością obecnych Pracowników, zmniejszeniu ulega ilość załatwianych sraw.
  • Wydział do odwołania nie przyjmuje interesantów w sprawach związanych z wydawaniem praw jazdy.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, gdyż dokładamy wszelkich starań aby Wydział mimo trudnej sytuacji i małej ilości pracowników na bieżąco realizował zadania.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) XXVI SESJĘ (NADZWYCZAJNĄ) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 1600.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.