Aktualności

470 lat lokacji Kozienic plakatTowarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
Gmina Kozienice
mają zaszczyt zaprosić

na sesję popularno-naukową
z okazji 470. lecia nadania praw miejskich Kozienicom

Niniejszym powiadamiamy, że rzeczone wydarzenie odbędzie się 14 grudnia roku Pańskiego 2019, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Zaś jego początek wyznaczono na godzinę punkt 15.00.

 

Plakat informacyjnyWyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacvh Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. Podczas spotkania Maciej Brzeski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawił krótką prezentację z działań, jakie zostały przeprowadzone w celu zabezpieczenia wału.
W wydarzeniu wzięli udział Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Radni Rady Gminy Gniewoszów z Przewodniczącym Maciejem Baranem oraz mieszkańcy Regowa Starego i okolic.

5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. 5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów.

 

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach od 02.12.2019 r. (poniedziałek) do 06.12.2019 r. (piątek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Plakat informacyjny mammografia Kozienice 10 grudniaLUX MED po raz kolejny zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości: Kozienice – 10 grudnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 na parkingu przy stadionie, ul. Sportowa 1

zaproszenie do zlozenia deklaracjiSP ZZOZ w Kozienicach informuje, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzamy swoją działalność o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.
Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.
Gabinet lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Informujemy, że badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopia, gastroskopia, na które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie wykonywane są w naszej siedzibie.
Ponadto w naszym Szpitalu można skorzystać z porady lekarza specjalisty w dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.
Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Telefon: 48 67 97 200
nr telefonu do POZ: 48 67 97 180
www.szpitalkozienice.pl

Zapraszamy do składania deklaracji
BĄDŹ NASZYM PACJENTEM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie to jedna z trzech szkół, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Powiat Kozienicki. W ośrodku uczy się, podlega terapii i rehabilituje 53 uczniów z różnymi dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami. Warunki panujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie od wielu lat pozostawiają wiele do życzenia. Ośrodek nie spełnia wymogów technicznych, higienicznych, dydaktycznych ani też przeciwpożarowych. Dodatkowo lokalizacja w budynku objętym nadzorem konserwatora zabytków uniemożliwia jakąkolwiek modernizację pomieszczeń. W obecnej sytuacji przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej uczniów uzależniona jest od zmiany lokalizacji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu Ośrodka do budynku po likwidowanej szkole podstawowej w Nowej Wsi. Nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony Rodziców. Ich zdaniem ze względu na specyfikę szkoły nie można byłoby udostępnić terenu szkoły osobom postronnym tj. mieszkańcom wsi, z uwagi na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom uczęszczającym do placówki. Ponadto pomieszczenia w szkole w Nowej Wsi są zbyt małe i nie spełniają oczekiwań Rodziców. Pomysł przeniesienia Ośrodka spotkał się także z dużymi wątpliwościami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka w godnych warunkach wiązałoby się z daleko posuniętą koniecznością rozbudowy i remontu istniejącego budynku oraz potrzebą poniesienia znacznych nakładów finansowych na placówkę, która i tak nie byłaby własnością powiatu. Ewentualny zakup przez powiat budynku za wstępnie zaproponowaną kwotę również powodowałoby konieczność poniesienia bardzo dużych wydatków na adaptację istniejącej infrastruktury, np. modernizacja i dobudowa pomieszczeń do istniejącego budynku, budowa internatu czy nowoczesnej kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nieopłacalną i zrównującą koszty do kosztów budowy nowego obiektu.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Infirmacja starosty kozienickiego Informacja starosty kozienickiego

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 28.11.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

21 listopada w Gniewoszowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora połączone z uroczystym otwarciem nowo powstałego Klubu Senior+21 listopada w Gniewoszowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora połączone z uroczystym otwarciem nowo powstałego Klubu Senior+. Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców gminy Gniewoszów, w tym seniorów oraz przedstawicieli samorządu Gminy Gniewoszów ale także wielu gości, wśród których znaleźli się Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki, Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.
Seniorzy z gminy Gniewoszów, z okazji swojego święta przedstawili krótki program artystyczny. Przedsięwzięcie stało się również okazją do rozstrzygnięcia konkursu: „Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości” oraz zaprezentowania wystawy twórców ziemi gniewoszowskiej.
Spotkanie zakończyła degustacja okolicznościowego tortu oraz promocja książki Stanisławy Bachanek pt. „Ziemia Radomska”.