Aktualności

szpitalkozienice logo duzeNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że sytuacja sanitarno–epidemiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach stabilizuje się.
Z dniem 15 lutego 2021 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów do Oddziału Otolaryngologicznego.
Od 17 lutego 2021 roku zaczynamy szczepienia nauczycieli. O terminach szczepień placówki edukacyjne zostaną poinformowane telefonicznie. Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital ,,węzłowy” dla Programu Szczepień.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
Jednocześnie przypominamy, że w Laboratorium Analitycznym Centralnym SP ZZOZ w Kozienicach istnieje możliwość wykonania komercyjnego (za odpłatnością): badania wymazowego PCR w kierunku zakażenia COVID-19 – koszt 560 zł. oraz badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) – koszt badania wynosi 80 zł. Zapraszamy indywidualne osoby oraz zakłady pracy do wykonywania powyższych badań.

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

Enea izolatorium szpital 1Enea izolatorium szpital 211 lutego w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego Marcin Łukasiewicz Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie, przekazał na rzecz kozienickiego Szpitala wyposażenie izolatorium, m. in. łóżka, telewizory, odbiorniki radiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki, itp., sfinansowane przez Eneę Wytwarzanie.
W spotkaniu uczestniczyli także: Justyna Wdowiak Członek Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie, Roman Wysocki Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach, Danuta Grudzińska Kierownik Laboratorium Analitycznego Centralnego w Szpitalu oraz lekarze Wojciech Rakicki i Piotr Raszczepkin, którzy pracują z pacjentami chorymi na COVID-19.

krzyżOstatnie Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego w wieku 61 lat zmarła Maria Posłuszny,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w latach 2004-2006.

Pogrzeb śp. Marii Posłuszny odbędzie się 13 lutego (sobota) 2021 r. o godz. 12.00
w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, Rodzinie i bliskim śp. Marii składam wyrazy głębokiego współczucia.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

Spotkanie z archeologami 1Spotkanie z archeologami 2Spotkanie z archeologami 35 lutego u Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga gościły Małgorzata Cieślak-Kopyt oraz Dorota Pogodzińska z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podczas spotkania, w podziękowaniu za współpracę przekazały Staroście książkę swojego autorstwa „Żelazna Nowa Stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu”, a także kalendarz archeologiczny. Zarówno publikacja, jak i kalendarz są efektem badań archeologicznych prowadzonych w zakresie realizacji projektu naukowego „Śladami Celtów. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Żelaznej Nowej, pow. Kozienice, woj. mazowieckie”. Powiat Kozienicki współpracował w tym zakresie z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w ramach porozumienia o współpracy. Badania zakończyły się w roku 2017.