Aktualności

14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa. Tam też przy Pomniku Powstańców Styczniowych odbyły się główne uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. Obchody prowadził Hubert Czubaj Wójt Gminy Głowaczów. Okolicznościową modlitwę za poległych Powstańców i Ojczyznę odmówił Ksiądz Marcin Jarząbek wikariusz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.
Historię walk pod Lipą przybliżył Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy Powstania Styczniowego płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.
Głównym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem przez delegacje: Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, w imieniu którego wiązankę złożył Sławomir Szymczyk Dyrektor Biura Poselskiego Posła, Samorządu Powiatu Kozienickiego, który reprezentował Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu, Samorządu Gminy Głowaczów z Hubertem Czubajem Wójtem i Krzysztofem Wolskim Sekretarzem Gminy na czele, Nadleśnictwa Dobieszyn, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Koło w Głowaczowie, sołectwa Lipy oraz szkół z terenu gminy Głowaczów.
Tradycyjnie na uroczystościach w Lipie nie zabrakło występu mieszkańców tego sołectwa i gminy Głowaczów, którzy zaprezentowali zgromadzonym wiązankę pieśni patriotycznych.

14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa 14 lutego w gminie Głowaczów upłynął pod znakiem obchodów 156. rocznicy bitwy stoczonej w okolicach miejscowości Lipa

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

podziekowanie szpitalZarząd Powiatu Kozienickiego składa serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Kozłowskiemu
Burmistrzowi Gminy Kozienice za pomoc dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
polegającą na umorzeniu podatku od nieruchomości
za rok 2018 wraz z odsetkami oraz odroczeniu płatności za rok 2019.

 Andrzej Jung

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kozienickiego