Aktualności

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim. Długość remontowanego odcinka drogi to 2762, 22 m. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 851 714,00 zł i współfinansowany jest w 60% ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w 40% ze środków Powiatu Kozienickiego. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 3 lat. W 2020 roku remont obejmie odcinek o długości 1200 m, a koszt wykonanych prac w tym roku to 750 000,00 zł.

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim

22 grudnia Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung przekazał świąteczną paczkę oraz moc serdecznych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
Podczas spotkania rozdane zostały również prezenty, które napłynęły do Domu Pomocy Społecznej w odpowiedzi na akcję Listy Do Świętego Mikołaja, podczas której Mieszkańcy Domu właśnie w listach wyrazili swoje świąteczne marzenia. Elżbieta Czapla Dyrektor Placówki wyraziła serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję i w piękny sposób sprawili, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, będą jeszcze bardziej wyjątkowe, bogate w ludzką wrażliwość i bezinteresowną szczodrość.

paczkadps20201 paczkadps2020

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Szerszych informacji można uzyskać:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021