Aktualności

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kozienickiego Nr 44/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku, we wtorek 24.12.2019 r. Starostwo Powiatowe w Kozienicach będzie otwarte dla interesantów w godzinach od 7:30 do 13:30 .
Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania terminu wizyty w starostwie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Starosty Kozienickiego Nr 44/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku.

23 grudnia oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1131W Boże – Nowa Wola w m. Strzyżyna na terenie gminy Grabów nad Pilicą.23 grudnia oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1131W Boże – Nowa Wola w m. Strzyżyna na terenie gminy Grabów nad Pilicą. Koszt zadania wyniósł prawie 145 tysięcy złotych, a sfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Małgorzata Siekut Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu, Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Barbara Bogumił Radna Rady Gminy Grabów nad Pilicą, Elżbieta Bartnik Sołtys wsi Strzyżyna, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach z Dyrektorem Marcinem Łopuszańskim oraz przedstawiciel PRD Zwoleń - Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

23 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda”.23 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda”. Kwota dofinansowania wyniesie do 857.217,00 zł, co stanowić będzie około 80 % wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.071.521,44 zł.

plakat informacyjnyKonkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

 

18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbył się briefing prasowy, podczas którego Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przekazali informację o zabezpieczeniu środków finansowych, w kwocie 100 mln złotych, w budżecie województwa mazowieckiego na budowę mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska, a miejscowością Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi.
Na spotkaniu obecni byli Starosta Kozienicki Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, którzy podziękowali Marszałkom i Radnym Województwa Mazowieckiego za szczególne wsparcie działań samorządów powiatu kozienickiego, powiatu garwolińskiego, gminy Kozienice i gminy Maciejowice.

18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbył się briefing prasowy, podczas którego przekazali informację o zabezpieczeniu środków finansowych, w kwocie 100 mln złotych na budowę mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbył się briefing prasowy, podczas którego przekazali informację o zabezpieczeniu środków finansowych, w kwocie 100 mln złotych na budowę mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska