Aktualności

PFRON wersja podstawowa RGB 01Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o wprowadzonych Uchwałą Zarządu PFRON nr 47/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. zmianach w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu finansowanego ze środków PFRON Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program skierowany jest do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

mamografia MagnuszewSzanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Magnuszew – 12 sierpnia 2020 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Saperów 19

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Radomiu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

PUNKT NR 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

GMINA SIECIECHÓW – Urząd Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów
GMINA GRABÓW NAD PILICĄ – Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
GMINA GNIEWOSZÓW – Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26 920 Gniewoszów
GMINA MAGNUSZEW – Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
GMINA GŁOWACZÓW – Urząd Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
GMINA GARBATKA LETNISKO – Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: neurologii chorób wewnętrznych, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.
Informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku do 20 sierpnia 2020 roku zostanie zamknięty Blok Operacyjny oraz Trakt Porodowy w SP ZZOZ w Kozienicach z powodu przeprowadzanego remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dzięki podjętym staraniom o zapewnienie głównie środków finansowych oraz zaangażowaniu naszego Kierownictwa dodatkowo zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.