Aktualności

27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. Podczas spotkania prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, iż wartość rozpoczętej w Regowie Srarym inwestycji opiewa na kwotę 1,5 mln złotych, a prace zabezpieczające trwać będą do końca listopada 2019 roku.
W wydarzeniu oprócz kierownictwa i pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzięli także udział m.in. Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Mirosław Pułkowski Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz mieszkańcy Regowa Starego i okolic.
Konieczność przeprowadzenia prac ubezpieczeniowych w Regowie Starym pojawiła się po powodzi w 2010 roku, kiedy nastąpiło rozmycie górnej części wyspy na Wiśle i przerwanie tamy. Część nurtu rzeki skierowała się lewobrzeżną odnogą Wisły w kierunku zakrętu wału przeciwpowodziowego w Regowie Starym i dalej w dół rzeki powodując erozję brzegu u stopy wału. Stwarzało to zagrożenie przerwania wału. Niezbędne okazało się wykonanie opasek w lewej odnodze Wisły, aby zapobiec dalszej erozji lewego brzegu i ochronić wał przeciwpowodziowy przed przerwaniem.
Po konferencji wszyscy uczestnicy udali się do Regowa Starego, aby zobaczyć pierwsze efekty realizowanej inwestycji.

 

27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów 27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów

 

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle. Uczestniczyły w nim władze czterech samorządów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powiat Kozienicki reprezentowali Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu oraz Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
Nadrzędnym tematem rozmów były sprawy związane z finansowymi aspektami tej ogromnej inwestycji, wkładem własnym Samorządów Powiatu Garwolińskiego i Kozienickiego oraz Gmin Maciejowice i Kozienice.

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle 26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle

Plakat informacyjnyGmina Kozienice
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
29 września (niedziela) 2019 r. o godz. 9.00

Plakat informujący o III forum przedsiębiorczościPowiatowy Urząd Pracy w Kozienicach i Gmina Gniewoszów zapraszają na III Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku w sali konferencyjnej urzędu Gminy w Gniewoszowie, o godzinie 8.30. Uczestniczący w spotkaniu pracodawcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przekażą najnowsze informacje na temat zmian w prawie.
Serdecznie zapraszamy!

W związku z licznymi przypadkami zwracania się mieszkańców do starosty z wszelkimi problemami dotyczącymi komunikacji publicznej, uprzejmie informujemy:
Kompetencje do organizacji transportu publicznego nie są dane wyłącznie powiatom, posiadają je wszystkie samorządy. Powiaty są odpowiedzialne tylko za przewozy pasażerskie polegające głównie na połączeniu gmin danego powiatu z miastem – siedzibą powiatu. Do realizacji transportu publicznego na obszarze jednej gminy zobowiązane są dane Gminy. Analogicznie województwa załatwiają przewozy wykraczające swym zasięgiem poza granice jednego powiatu. Jeśli w jakiejś miejscowości brak jest komunikacji autobusowej, ale jest taka potrzeba, to zadaniem gminy, na terenie której znajduje się ta miejscowość, jest utworzyć linię komunikacyjną łączącą tę miejscowość z inną (w tej gminie) objętą linią powiatową lub wojewódzką. Taka struktura kompetencyjności uniemożliwia staroście sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie.
Ponadto w sytuacji, gdy linia komunikacyjna jest nierentowna, samorząd który realizuje tę linię może otrzymać za pośrednictwem wojewody częściową rekompensatę, nie więcej niż 1 zł do kilometra przejazdu autobusu. Gminy mają pierwszeństwo przed innymi samorządami w przyznawaniu tych rekompensat.

PISMO PRZEWODNIE

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawna
bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych