Aktualności

budżet30 grudnia odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 oraz dyskusji, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 6, od głosu wstrzymał się 1 Radny.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. Na pamiątkę Jubileuszu Starosta Andrzej Jung oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak przekazali okolicznościowy ryngraf, po czym Radni oraz goście obejrzeli film dotyczący Fundacji. Film dostępny jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego.