Aktualności

10 stycznia Starosta Andrzej Jung wraz z Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowców Diecezji Radomskiej z Biskupem Radomskim Henrykiem Tomasikiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej, po czym wykład wygłosił ksiądz dr Andrzej Jędrzejewski. Spotkanie stało się okazją do złożenia życzeń oraz przełamania się opłatkiem. Oprawę muzyczną zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Babeczki z Pieprzem i Solą”.

10 stycznia Starosta Andrzej Jung wraz z Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowców Diecezji Radomskiej z Biskupem Radomskim Henrykiem Tomasikiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 10 stycznia Starosta Andrzej Jung wraz z Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowców Diecezji Radomskiej z Biskupem Radomskim Henrykiem Tomasikiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką. Zakup pojazdu możliwy był dzięki wsparciu, które Powiat Kozienicki otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach” to kwota 449.310,00 zł, z czego 400.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa, a 49.310,00 zł to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką

9 stycznia w Centrum Sztuki Współczesnej „Elekrownia” w Radomiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które wydatkowane będą na terenie subregionu radomskiego9 stycznia w Centrum Sztuki Współczesnej „Elekrownia” w Radomiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego oraz Radnego Województwa Mazowieckiego Tomasza Śmietanki, dotycząca budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które wydatkowane będą na terenie subregionu radomskiego.
- Jak co roku największa pula środków przeznaczana jest na transport oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich. W tym roku to blisko połowa tego, co przeznaczymy na inwestycje. Tylko na prace związane z modernizacją dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion radomski przeznaczymy ponad 50 mln zł – mówił Radny Tomasz Śmietanka.
Wśród zaplanowanych na 2020 r. inwestycji drogowych Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanych na terenie powiatu kozienickiego znalazły się:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od miejscowości Regów Nowy do miejscowości Wysokie Koło (4 mln zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki (3 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 w Magnuszewie (1,3 mln zł);
- kontynuowana będzie przebudowa mostu w Garbatce-Letnisku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 691;