Aktualności

Pismo przewodnieW związku z prowadzeniem czynności odbiorowych, od dnia 25.01.2021 będą odbywały się jazdy próbne pociągów, w konsekwencji czego zwiększy się częstotliwość pojawiania się pojazdów szynowych na przejazdach kolejowych od km 58+100 do 75+250 (kilometraż linii kolejowej LK8), tj. Warką a Stacją Dobieszyn:
- L22-P24 - DP 1685W - ul. Leśna
- L23-P25 - DP 1130W - relacji Grabów nad Pilicą - Boska Wola
- L25-P26 - DG 170413 - relacji Brzozówka - Boska Wola
- L28-P31 - DP 1701W - relacji Grabów nad Pilicą - Boska Wola
- L31-P36 - DP 1131W - ul. Wspólna - relacji Boże - Strzyżyna
- L33-P45 - DK 48 - relacji Stromiec - Głowaczów
- L36-P47, P47a-P47b - DP 1128W, DG 110529 - Podlesie Duże/ Głowaczów/ Kozienice

Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności na przejazdach kolejowych.

22 stycznia obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 22 stycznia obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Na terenie powiatu kozienickiego znajduje się wiele miejsc upamiętniających powstańców i dowódców powstania: mogiły na cmentarzach parafialnych w Rozniszewie, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Oleksowie, w Kozienicach, a także pomniki w Anielinie Kępie, Lipie oraz krzyż w Molendach. Upamiętniają one tereny walk, miejsca przebywania, postoju organizacji powstańczych, znanych, a także anonimowych uczestników powstania – poległych w boju, straconych za udział w zrywie narodowościowym oraz tych niewielu, którym udało się przeżyć i uniknąć represji.
Aby wyrazić hołd poświęceniu i ofierze uczestników wydarzeń sprzed 158 lat, delegacja Powiatu Kozienickiego zapaliła symboliczny znicz pod krzyżem w Molendach, który okoliczna ludność postawiła w miejscu egzekucji powstańców.

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że z uwagi na nowe warunki umowy z Bankiem Pekao S.A. Oddział w Kozienicach obowiązujące od dnia 1- go lutego 2021 roku, od wpłat dokonywanych bezpośrednio w siedzibie Banku Pekao S.A. Oddział w Kozienicach będzie pobierana prowizja bankowa, między innymi od opłat za grunty Skarbu Państwa. Natomiast wpłaty dokonywane w formie bezgotówkowej – przelewem będą objęte na dotychczasowych zasadach bez dodatkowych opłat i prowizji.

szpitalkozienice logoInformujemy, że z dniem 20 stycznia 2021 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach został uruchomiony „Punkt szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19”, który znajduje się w Pawilonie Zakaźnym –Zc (dawna Administracja), Budynek parterowy, pokój 3 i 4.
Punkt szczepień będzie czynny od 25 stycznia 2021 roku w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany godzin działania punktu szczepień w zależności od dostaw pakietów do szczepienia, potrzeb oraz późniejszych z tym związanych decyzji.
Kontakt telefoniczny do punktu szczepień – (48) 67 97 157

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu Wydział Komunikacji i Transportu od kilku lat włączony jest do ogólnokrajowego systemu CEPiK. W związku z powyższym wszystkie sprawy muszą być w tym systemie zarejestrowane. Jako przykład można podać, że na rejestrację jednego pojazdu przewidziane jest średnio 30 minut. Aby usprawnić obsługę interesantów w 2020 roku wprowadzono system kolejkowy i dano interesantowi do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich to rezerwacja internetowa kolejki, możliwa na maksymalnie 7 dni do przodu, dzięki której po zarezerwowaniu miejsca na konkretny dzień i godzinę, wystarczy przyjść 5 minut wcześniej i pobrać bilet. Druga z nich to bezpośrednia wizyta w urzędzie i pobranie biletu na konkretną godzinę w tym dniu. Wystarczy przyjść w godzinach przewidzianych dla obsługi interesantów w Wydziale tj. od 7.50 do 14.00. Warto zaznaczyć, że każda sprawa wymaga pobrania osobnego biletu. Dla przykładu w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 było jeszcze 7 wolnych miejsc do rejestracji pojazdów w godz. 10.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00.