Aktualności

29 sierpnia w Kozienicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej, stacjonarnej rehabilitacji Reha-Complex. Przez niespełna 10 lat Reha-Complex prowadziło oddział rehabilitacyjny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Od 31 sierpnia ośrodek świadczył będzie usługi rehabilitacyjne w nowej lokalizacji przy ul. Lubelskiej 69, w budynkach po dawnej Spółdzielni Inwalidów.
Podobnie, jak to miało miejsce do tej pory, świadczenia rehabilitacyjne wykonywane będą w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Możliwe będzie zarówno leczenie stacjonarne na oddziale, jak i niestacjonarne.
Goście przybyli na uroczyste otwarcie oddziału kierowali do właścicieli słowa uznania. Gratulacje i życzenia właścicielom placówki złożyli tego dnia także Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bebelska oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego Roman Wysocki.

29 sierpnia w Kozienicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej, stacjonarnej rehabilitacji Reha-Complex 29 sierpnia w Kozienicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej, stacjonarnej rehabilitacji Reha-Complex 29 sierpnia w Kozienicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej, stacjonarnej rehabilitacji Reha-Complex

 

 

Powiat Kozienicki pozyskał 80 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach dofinansowania zakupione zostało 29 laptopów oraz 11 tabletów wraz z oprogramowaniem, które mają służyć uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.
27 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się podpisanie umów użyczenia pomiędzy Powiatem Kozienickim a Dyrektorami Szkół oraz oficjalne przekazanie sprzętu multimedialnego. Umowy ze strony Powiatu podpisali Andrzej Jung Przewodniczący Zarządu Powiatu Kozienickiego, Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie otrzymał jeden laptop oraz jeden tablet. Dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach przekazane zostało 7 laptopów. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach otrzymał 21 laptopów oraz 10 tabletów.
Sprzęt multimedialny przydzielany był placówkom proporcjonalnie do liczby uczniów. Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację nauki zdalnej.

Przekazanie komputerów SOSW w OpactwiePrzekazanie komputerów LO im .S. CzarnieckiegoPrzekazanie komputerów ZS Nr 1 im. Legionów Polskich

Informujemy, że trwają prace związane z MODERNIZACJĄ SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU KOZIENICKIEGO (Umowa nr 1.SZP.273.2.2020 z dn. 30 czerwca 2020 r.).
Wykonawcą prac jest firma MULTIGEO Sp. z o. o. ul. Sadowa 3, 07-410 Ostrołęka.
Przedmiotem prac jest wykonanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego z wykorzystaniem wyników inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej przeprowadzonej w 2019 roku przez firmę TARGEO Damian Wnuk, Leszczyna 46, 23-250 Urzędów oraz realizacja tego projektu.
Ogólny zakres prac:
Przewiduje się, że zmodernizowana szczegółowa osnowa pozioma będzie zawierać maksymalnie 2851 punktów w tym:
- 1860 adaptowanych punktów dotychczasowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej,
- 930 nowych punktów poziomej osnowy geodezyjnej,
- 61 reperów naziemnych szczegółowej osnowy wysokościowej, które spełniają warunki GNSS i będą mogły być przekształcone w punkty osnowy wielofunkcyjnej.
Adaptowaniu podlegają wyłącznie punkty, których inwentaryzacja wykazała, że ich stabilizacja jest w stanie dobrym.
Wszystkie punkty szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej będą mieć wyznaczone wysokości w układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.
Uwagi mające wpływ na wynik powyższych prac prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formą tradycyjną na adres ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice lub telefonicznie pod nr: (48) 611 73 82, 611 73 79.

szpitalkozienice logoJak już wcześniej informowaliśmy od dnia 20 lipca 2020 roku przeprowadzamy remont instalacji wodno – kanalizacyjnej Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach” oraz wykonujemy dodatkowo niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.
Niestety, mimo starań nie uda nam się zakończyć prac budowlanych, remontowo – modernizacyjnych na dzień 20 sierpnia 2020 roku, z powodu tragicznego stanu urządzeń i instalacji oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu, w tym wymiany urządzeń instalacyjnych przez ostatnie 40 lat.
Przed rozpoczęciem prac remontowo – modernizacyjnych spodziewaliśmy się wielu trudności, ale nawarstwienie się dodatkowych awarii wynikających z przeprowadzanych prac przerosło nasze oczekiwania. Nadmieniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby dochować terminu zakończenia prac, niestety powstałe awarie, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej, spowodowały konieczność przedłużenia prac modernizacyjno - remontowych. Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że wartość dodatkowych prac przekroczyła kwotę 200 000,00 zł.
Podczas prac modernizacyjnych polegających m. in. na kuciu i wierceniu ścian uszkodzeniu uległy podłogi i poodpadały płytki ścienne. Skutkiem tego jest konieczność całkowitej wymiany podłóg i położeniu nowych płytek, wymiany niektórych urządzeń elektrycznych, np.: gniazda, przełączniki oraz przeprowadzenia kosmetyki remontowanych pomieszczeń, np. malowania. Poza tym konieczne jest przeprowadzenie modernizacji,
a wręcz wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej w salach operacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz sali cięć cesarskich na Trakcie Porodowym. Ponadto w ramach przeprowadzanych prac konieczne jest wykonanie dla rodzących w Oddziale Położniczym w dwóch salach natrysków oraz WC.
Nawarstwienie się wykonania dodatkowych prac spowodowało, że na dzień dzisiejszy stan sanitarny remontowanych pomieszczeń nie pozwala na rozpoczęcie DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.