Aktualności

Aby załatwić sprawę z zakresu rejestracji pojazdów lub wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – należy w dniu planowanej wizyty pobrać bilet w biletomacie umieszczonym w holu Starostwa, przed wejściem do wydziału. Bilety można pobierać tylko na dany dzień od godziny 7.45 do wyczerpania wolnych terminów. Osoby, które chcą umówić wizytę na któryś z kolejnych dni mają możliwość dokonania rezerwacji internetowej. W tym celu należy wejść na stronę http://www.kozienicepowiat.pl następnie w czerwoną zakładkę umieszczoną po prawej stronie internetowa rezerwacja kolejki, podać żądane dane, wybrać usługę (czyli jaką sprawę chcemy załatwić) oraz wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Przed tą zakładką umieszczona jest zakładka przeczytaj zanim zarezerwujesz wizytę w wydziale komunikacji. Po dokonaniu rezerwacji na podany adres e-mail otrzymamy indywidualny kod. W dniu zarezerwowanej wizyty należy przyjść na kilka minut przed umówioną godziną, w biletomacie wybrać rezerwację internetową, podać otrzymany e-mailem indywidualny kod i wydrukować bilet na umówioną godzinę.
W trosce o jak najlepszą jakość obsługi interesantów prosimy o punktualne przybycie oraz o odwoływanie wizyt, które nie będą zrealizowane.
Wizytę można umawiać maksymalnie siedem dni do przodu.
W przypadku załatwiania więcej niż jednej sprawy prosimy o pobranie odpowiedniej liczby biletów. Jeden bilet do jednej sprawy zgodnie z określoną kategorią.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 3 lutego 2021 r. (środa) XXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Garwolińskim – liderem inwestycji, a przedsiębiorstwem MOST-PROJEKT Sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego dla ww. zadania. Umowę podpisali: Marek Jonczak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Garwolińskiego oraz Jakub Bartosz Kozłowski Prezes Zarządu MOST-PROJEKT Sp. z o.o. Całkowita wartość opracowania dokumentacji to kwota 5.264.289,30 zł.
W spotkaniu wzięli udział także Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. Gościem specjalnym była Senator RP Maria Koc.
Andrzej Jung Starosta Kozienicki od 2016 roku, na wniosek mieszkańców i Związków Zawodowych Elektrowni Kozienice czynił starania dotyczące budowy przedmiotowej przeprawy mostowej. Dodać należy, że w 2021 roku Powiat Kozienicki przekaże dotację celową w kwocie 300.000,00 zł dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi.

25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Garwolińskim – liderem inwestycj 25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Garwolińskim – liderem inwestycj 25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Garwolińskim – liderem inwestycj