Aktualności

12 sierpnia w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujące prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Uczestniczyli w nim: Andrzej Jung Starosta Kozienicki i jednocześnie Przewodniczący Społecznego Komitetu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, insp. Tomasz Cybulski Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach, kom. Dariusz Szewc Zastępca Komendanta Powiatowego, władze samorządów gmin Powiatu Kozienickiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu, przedstawiciele Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz instytucji, firm i przedsiębiorstw, a także osoby prywatne, które wsparły inicjatywę Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

12 lipca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujace prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach 12 lipca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujace prace Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

 

11 sierpnia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stankiewicz, wzięła udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Uroczystości przed pomnikiem na terenie Skansenu Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego w Mniszewie rozpoczęło odtworzenie hymnu państwowego. Po odmówieniu modlitwy i okolicznościowych przemówieniach zebrane delegacje w hołdzie poległym złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Po uroczystościach w Mniszewie delegacja Powiatu Kozienickiego udała się na obchody 75. Rocznicy Bitwy pod Studziankami. Po Mszy Świętej pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej Księdza Biskupa Henryka Tomasika, odbyły się uroczystości patriotyczne przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung w swoim wystąpieniu podkreślał, że winni jesteśmy pamiętać o tych, którzy walczyli, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Po Apelu Poległych i salwie honorowej złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem-Mauzoleum. Kwiaty od społeczeństwa Powiatu Kozienickiego złożyli Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Siekut.

 

Obchody 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-magnuszewskim Delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Naczelnik Wydziału promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stankiewicz Kwiaty od społeczeństwa Powiatu Kozienickiego złożyli Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Siekut

9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” 9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 700.000,000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 560.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Kozienickiego 140.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 września 2019 r. rusza rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności – edycja II”. Osoby zainteresowane udziałem w proponowanym wsparciu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złożenia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej w siedzibie jednostki oraz na stronach internetowych PCPR i PUP.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na wniosek Grupy Radnych na dzień 7 sierpnia 2019r. (środa) XI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

wybory władz MIR 20195 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie nowowybranej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach. W trakcie obrad dokonano głosowań, podczas których wyłonieni zostali: Przewodniczący oraz Delegat na walne zgromadzenie.
Przewodniczącym, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został Mirosław Górka z gminy Głowaczów, który uzyskał 9 głosów, cztery głosy zdobył Dawid Kowalczyk z gminy Grabów nad Pilicą.

Delegatem na walne zgromadzenie wybrany został Artur Gac (7 głosów), Arkadiusz Guba oraz Dawid Kowalczyk otrzymali w tym głosowaniu po 3 głosy.