Aktualności

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS.
Podczas spotkania prowadzone były wstępne rozmowy dotyczące możliwości utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej na terenie powiatu kozienickiego, w skład której wejdzie przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W rozmowach uczestniczyli także Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu oraz Jolanta Kucharska, reprezentująca Stanowisko wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.
W Województwie Mazowieckim nie funkcjonuje obecnie ani jedna Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, w związku z czym plany dotyczące utworzenia takiego Ośrodka są jak najbardziej zasadne – uznali jednogłośnie uczestnicy spotkania. Na zakończenie wszyscy udali się na zwiedzanie terenu w pobliżu Placówki Socjalizacyjnej PANDA, gdzie ewentualnie mógłby zostać usytuowany taki Ośrodek. Korzystając z okazji goście odwiedzili również wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA.

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS

30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim, aby podsumować dotychczasowe, wspólne działania Samorządu Powiatu i Związku Producentów Rolnych. Prezes Kowalski podziękował Staroście za zaangażowanie i pomoc na każdym etapie prac, które zaowocowały zniesieniem niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego. Jednocześnie obaj Panowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów, z jakimi każdego dnia zmagają się rolnicy ziemi kozienickiej.

30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego. Głównymi tematami rozmów były istotne dla mieszkańców Powiatu kwestie dotyczące m.in. budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz spraw związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu poprzez uruchomienie, obok działającego obecnie Zespołu Podstawowego, drugiego, Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym.
Obecność Posła RP na ziemi kozienickiej związana była przede wszystkim z przeprowadzaną tego dnia na terenie Kozienic akcją zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie przedmiotowej karetki.

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
Dzień ten od 1970 roku obchodzony jest na świecie 15 października, natomiast w Polsce od 1993 roku. Jest okazją do przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i niedowidzące, a także zwrócenia uwagi na nurtujące ich codzienne problemy i bolączki. Rozpoczynając spotkanie Prezes Stowarzyszenia Tomasz Olejarczyk powitał zgromadzonych gości, przyjaciół Organizacji, wśród których znaleźli się Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Monika Kozłowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz Teresa Kłys Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie i Grażyna Machura tyflopedagog, terapeuta widzenia i optyk z Centralnej Przychodni.
Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło słów uznania i podziwu dla członków i zarządu Stowarzyszenia oraz wielu serdecznych życzeń i gratulacji.

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski 29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski

szpitalkozienice logoPrzypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osobom z objawami infekcji powinno zostać udzielone świadczenie zdrowotne przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), który po przeprowadzonym wywiadzie w trakcie teleporady lub badaniu fizykalnym pacjenta ma możliwość skierowania go na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl. Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach będzie realizował zlecenia od lekarzy POZ zarejestrowane wyłącznie w w/w aplikacji.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach