Aktualności

PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Radomiu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 26-900 Kozienice

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

PUNKT NR 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja „TOGATUS PRO BONO”

GMINA SIECIECHÓW – Urząd Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów
GMINA GRABÓW NAD PILICĄ – Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
GMINA GNIEWOSZÓW – Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26 920 Gniewoszów
GMINA MAGNUSZEW – Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
GMINA GŁOWACZÓW – Urząd Gminy Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
GMINA GARBATKA LETNISKO – Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:

poniedziałek – piątek 8:00-12:00

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: neurologii chorób wewnętrznych, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 29 maja 2020 roku.
Informujemy, że od dnia 20 lipca 2020 roku do 20 sierpnia 2020 roku zostanie zamknięty Blok Operacyjny oraz Trakt Porodowy w SP ZZOZ w Kozienicach z powodu przeprowadzanego remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dzięki podjętym staraniom o zapewnienie głównie środków finansowych oraz zaangażowaniu naszego Kierownictwa dodatkowo zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.

 

PLAKAT WSTĄP W SZEREGI WOJSKA POLSKIEGOW związku z realizacją kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu zaprasza do mobilnych punktów informacyjno-rekrutacyjnych według podanego harmonogramu.

Plakat Vision ZeroW związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero-Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Konkurs adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata, będzie trwał do 30 września br. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero-Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest to, by Uczestnik przedstawił w filmie własna wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.
Termin przesyłania prac konkursowych do 30 września br.
Szczegóły na: www.krus.gov.pl