Aktualności

plakat nie wypalaj trawplakat nie wypalaj traw2Nie Wypalaj Traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.
Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej ( PROW 2007-2013 ), płatności rolno-środowskowo-klimatycznej ( PROW 2014-2020 ), płatności ekologicznej ( PROW 2014-2020 ), wypłatę pomocy na zalesienie Schemat I ( PROW 2007-2013 ), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej ( PROW 2014-2020 ),

poseł Mordak18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach gościł Poseł na Sejm RP Robert Mordak. Przy dzieleniu się wielkanocnym jajkiem Poseł na ręce Starosty i Wicestarosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga i Józefa Grzegorza Małaśnickiego złożył najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego.

15 kwietnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach z inicjatywy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli burmistrz gminy Kozienice, wójtowie gmin powiatu. Obecni byli także Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu oraz Roman Wysocki Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Po symbolicznym podzieleniu się jajkiem wszyscy zasiedli do okolicznościowego poczęstunku. Spotkanie stało się również okazją do poruszenia tematów związanych ze współpracą pomiędzy samorządami, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

spotkanie swiat1 spotkanie swiat spotkanie swiat2