Aktualności

Zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Kozienickiego zwołuję VI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji na dzień 6 marca 2019 r. (środa) godzina 15.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego!

Tematyka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z uwagi na najwyższą w historii funkcjonowania szpitala stratę finansową wynoszącą około 9 mln złotych za rok 2018, od początku tego roku jest głównym tematem na posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji Rady Powiatu i podczas obrad Sesji Rady Powiatu Kozienickiego. Omawiana jest również podczas różnego rodzaju spotkań z dyrekcją szpitala, związkami zawodowymi działającymi przy SPZZOZ w Kozienicach, samorządami gmin powiatu kozienickiego oraz mieszkańcami naszego powiatu.
Władze Powiatu Kozienickiego, szukając najwłaściwszych, sprawdzonych rozwiązań wyprowadzenia szpitala z bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz sprawnego zarządzania szpitalem w przyszłości, zorganizowały kilka wyjazdów delegacji Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli przede wszystkim Radni Rady Powiatu Kozienickiego.

 

 

Plakat informacyjny Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"Zapraszamy
na

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

uroczysta Msza Święta odbędzie się 02.03.2019 r. o godz. 12.00
w Kościele Św. Józefa, ul. Konstytucji 3-go Maja 37 w Kozienicach

 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 28.02.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.