Aktualności

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,

Zdjęcie z I Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencjiPrzed nami VI Kadencja Rady Powiatu Kozienickiego. Na I Sesji Rady Powiatu 19 listopada zostały wybrane władze Powiatu, a ja po raz kolejny dostałem największy mandat zaufania i pełnił będę funkcję Starosty Kozienickiego. To dla mnie wielki zaszczyt, a jednocześnie duże wyzwanie i ciężka praca. Praca, którą wykonywał będę wspólnie z Wicestarostą, Zarządem, Radnymi Rady Powiatu oraz pracownikami Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wsłuchując się w Wasze głosy. Bo jak wielokrotnie już wspominałem spokój i rozmowa z ludźmi są dla mnie najważniejsze i służą do wyznaczania kierunków działania.
Jednocześnie serdecznie gratuluję Burmistrzowi i Wójtom gmin powiatu kozienickiego i wszystkim Radnym Rad Gmin, zaufania społecznego, którym obdarzyli Was mieszkańcy. Wyrażam nadzieję na efektywną współpracę samorządu powiatowego z samorządami gminnymi w rozpoczętej już kadencji. Wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, która dążyć powinna do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców powiatu kozienickiego.
Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do współpracy.

Andrzej Jung
Starosta Kozienicki

Radni Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji19 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Przed rozpoczęciem obrad Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Janusza Maciąga zaświadczenia o wyborze.
Sesję, według porządku ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Radomiu rozpoczął Radny Senior Waldemar Witkowski. Po odczytaniu porządku obrad wszyscy Radni złożyli ślubowanie, następnie Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli Radni Rady Powiatu Kozienickiego przeprowadziła głosowanie mające na celu wybór Przewodniczącego. Zgłoszono tylko jednego kandydata – Włodzimierza Stysiaka, który w wyniku tajnego głosowania wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego, otrzymując 12 głosów za i 7 przeciw.

fotografia przedstawia delegację wieńcową Powiatu Kozienickiego11 listopada w Kozienicach zorganizowane zostały uroczyste obchody 100 -lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z odsłonięciem Pomnika Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Kozienicach, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów przy kwaterach poległych żołnierzy.
Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona została w Kościele pw. Św. Rodziny, a przewodniczył jej ksiądz biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy obchodów w uroczystym przemarszu udali się pod Pomnik Niepodległości. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika, którego dokonała symboliczna para pokoleniowa kombatant Stanisław Kucharski i harcerka Ada Kobylska. Następnie ks. Biskup Henryk Tomasik dokonał poświęcenia pomnika i odmówił modlitwę za poległych.
Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci, a następnie okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniach 60 delegacji złożyło kwiaty przy pomniku Niepodległości w hołdzie tym, którzy walczyli i ginęli za polską sprawę. Na zakończenie oficjalnych uroczystości Orkiestra Dęta OSP z Kozienic odegrała wiązankę pieśni żołnierskich.

Obszerny artykuł na ten temat znajdzie się w Nr 11/2018 Biuletynu Informacyjnego "Nasz Powiat", którego wydanie zaplanowane jest na 26 listopada. Materiał filmowy TV "Nasz Powiat" dostepny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

Szanowni Państwo

Działając na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Radomiu II zapraszam Panią/Pana na I Sesję Rady Powiatu Kozienickiego zwołaną na dzień 19 listopada 2018 r. na godz. 15.00 przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II Postanowieniem DRD-513/183/69/18. Proponowany porządek obrad określa załączone postanowienie.
Obrady I Sesji odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach (pok. nr 41, II p), ul. Kochanowskiego 28.
Jednocześnie ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę Sz. Panią/Pana o przybycie do Urzędu Starostwa na godz. 14.00 z uwagi na konieczność wręczenia przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach zaświadczeń o wyborze na radną/radnego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu prac Rady Powiatu wprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130).

Starosta Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Kozienickiego