Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Od lewej Grażyna Mazur, Józef Grzegorz Małaśnicki, Roman Wysocki, Andrzej JungZarząd Powiatu Kozienickiego od 8 kwietnia powierzył zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Kozienicach Romanowi Wysockiemu. Tego dnia nowy Dyrektor wraz ze Starostą Powiatu Kozienickiego Andrzejem Jungiem oraz Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim spotkali się w placówce z kierownikami poszczególnych Oddziałów i działów Szpitala.

 

Roman WysocPracownicy szpitalaki wybrany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kozienicach w drodze postępowania konkursowego. Do 29 marca kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Surowiecki i Roman Wysocki. 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Trela - Przewodniczący, Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Mirosław Górka stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został Roman Wysocki.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego.
Spotkanie ze wszystkimi członkami komisji o godz. 10.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.

Oświadczenie Zarządu Powiatu KozienickiegoW związku z planowanym przez organizacje związkowe strajkiem w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kozienicki, Zarząd Powiatu Kozienickiego, w porozumieniu z Prezydium Rady Powiatu Kozienickiego i Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Powiatu Kozienickiego oświadcza, że wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez powiat kozienicki, mimo zapowiadanego strajku, otrzymają pełną kwotę zarezerwowaną na wynagrodzenia w roku 2019. Pula środków na płace nie zostanie zmniejszona. Wszystkie pieniądze przewidziane na wynagrodzenia zostaną w całości przekazane do szkół i placówek. Obowiązująca ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje wynagrodzenia za okres strajku jednak dołożymy wszelkich starań by pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez powiat kozienicki nie odczuli zagrożenia swojej sytuacji bytowej. Szczegóły będziemy uzgadniać z dyrektorami placówek i związkami zawodowymi.
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że prowadzona akcja protestacyjna nie wpłynie destrukcyjnie na realizację zadań w zakresie dydaktyki i wychowania.