13 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga – w Starostwie gościł Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski13 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga – w Starostwie gościł Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. W spotkaniu tym wzięli udział także Wicestarosta Kozienicki Józef Grzegorz Małaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil Banaś oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela. Głównym tematem rozmów była budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Wicemarszałek zapewnił, że będzie starał się, aby ta niezwykle ważna inwestycja o randze ponadlokalnej, uzyskała wsparcie finansowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Starosta Kozienicki podkreślał z kolei, że współpraca Powiatu Kozienickiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od zawsze przebiegała wzorowo, a jej podstawą była zasada pomocniczości samorządów.
Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że liczą na kolejne wspólnie zrealizowane inwestycje.